Nieuwsbericht

Actiever overheidsbeleid nodig voor inburgeren

14 december 2020 | 1 minuut lezen

De WRR geeft in dit rapport aan dat het huidige inburgerinsgbeleid verouderd is. Wat nodig is: van ad-hoc naar structureel beleid; naast integratiebeleid ook aandacht voor samenleven; ruimte voor lokale variatie. Daarbij is het sociaal werk een belangrijke factor. De Wet inburgering is onlangs uitgesteld. Minister Wouter Koolmees (SZW) vindt het nu onverantwoord om het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 inwerking te laten treden. Hij koerst nu op 1 januari 2022, maar houdt een slag om de arm. Dat geeft gemeenten en organisaties ruimte om lokaal de inburgering en integratie van migranten serieus te gaan organiseren. 

  1. Zorg voor een betere ontvangst en inburgering van alle migranten.
  2. Stimuleer de sociale samenhang, vooral op lokaal niveau.
  3. Zet in op arbeidsdeelname van migranten en hun kinderen.
  4. Houd in het migratiebeleid meer rekening met sociale samenhang en arbeidsdeelname.

Dat zijn de hoofdaanbevelingen uit het WRR-rapport Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving.

Het is belangrijk dat iedereen - nieuwkomers en gevestigde inwoners - zich thuis kan voelen in Nederland. Dat vraagt een actiever overheidsbeleid om alle nieuwe migranten wegwijs te maken en op te nemen in onze samenleving. Er dienen ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen te komen voor alle migranten: kennismigranten, asielmigranten, gezinsmigranten en migranten uit de Europese Unie. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol en hebben daarvoor ondersteuning nodig. Deze en andere aanbevelingen doet de WRR in dit rapport (nr. 103) Samenleven in verscheidenheid. 

Vanaf 2010 ontving ons land jaarlijks meer dan 150.000 migranten en vanaf 2015 meer dan 200.000. Dat leidt tot een toename van de verscheidenheid naar herkomst in ons land. Daarnaast heeft Nederland te maken met veel meer ‘vlottendheid’: zeer veel migranten zijn tegenwoordig passanten en vertrekken na verloop van tijd weer uit ons land.

Hier vindt u het Rapport Samenleven in Verscheidenheid.
Hier vindt u de samenvatting van het rapport Samenleven iun Verscheidenheid. 
Hier vindt u de factsheet Samenleven in verscheidenheid in 10 figuren

Lid wordenContact