Nieuwsbericht

Van der Burg en Fideli: corona vraagt ook creativiteit en ondernemerschap!

Chris Bos
9 november 2020 | 2 minuten lezen

De gevolgen van de coronacrisis vragen een sociaal offensief van het rijk en gemeenten, maar ook creativiteit en ondernemerschap van sociaal werkers. Dat benadrukken Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland, en Renata Fideli, directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie MeerWaarde in een Premium-artikel van Jeroen Wapenaar in Zorg+Welzijn. Hieronder een gedeeltelijke weergave daarvan.

De sociaal werkers van MeerWaarde, de welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer, merken veel polarisatie in gesprekken met jongeren, zegt Fideli. ‘Een deel heeft begrip voor de maatregelen, maar een andere groep voelt zich weggezet als schuldigen.’ Nu het kabinet dinsdagavond nieuwe beperkingen afkondigde, gaat die discussie verder verharden, denkt Van der Burg.

Vrees
Bij MeerWaarde melden zich ook steeds meer jongeren met depressieve klachten en zorgen over hun financiële situatie, zegt Fideli. Hetzelfde hoort Van der Burg van andere organisaties. Hij waarschuwt voor het risico dat de focus van sociaal werk vooral komt te liggen op mensen die ondanks hun problemen met een klein duwtje in de rug geholpen zijn. ‘Het moet niet zo zijn dat de onderkant van de samenleving minder ondersteuning krijgt. Een jongere die niet zo stevig in zijn schoenen staat komt mogelijk sneller in de verleiding om dan maar dat verdacht uitziende pakjes te bezorgen.’ We moeten voorkomen dat minder weerbare mensen in situaties belanden waar ze niet meer uitkomen, benadrukt ook Fideli. ‘Zoals eenzaamheid, depressie of schulden.’

Korten op jongerenwerk
Daarom is het zorgelijk dat sommige gemeenten bezuinigen op of zelfs stoppen met bepaald sociaal werk, zegt Van der Burg. ‘Ik begrijp dat gemeenten heel ingewikkelde keuzes moeten maken. Maar korten op jongerenwerk om een zwembad open te houden, zoals de gemeente Lopik doet, is heel onverstandig. Zeker in deze tijd is dat het kind met het badwater weggooien.’ Ook op ander sociaal werk dreigt veel te worden bezuinigd. Sociaal Werk Nederland becijferde eerder dat veertig procent van de sociaalwerkorganisaties aangeeft forse bezuinigingen op sociaal werk in hun gemeente te verwachten.

‘Neem polarisatie weg’
Een sociaal offensief draait echter niet alleen om meer geld voor sociaal werk, benadrukken zowel Fideli als Van der Burg. ‘Ik zie het als de taak van sociaal werkers om altijd, dus ook na corona, actief burgerschap te agenderen’, zegt Fideli. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld over begrip creëren en polarisatie wegnemen. In deze pandemie lijken mensen elkaars grootste vijanden. Velen zijn bang bij een ontmoeting meteen besmet te raken. Een goede sociaal werker signaleert dat dit soort angsten ontstaan en zoekt naar sleutels om er met elkaar over in gesprek te gaan. Als dat niet face-to-face kan, dan door creatieve online oplossingen te vinden.’

Herkenbaar zijn
Letterlijk herkenbaar zijn als sociaal werker is daarbij cruciaal, benadrukt Fideli. ‘Onze sociaal werkers zijn tijdens de eerste coronagolf veel vaker de straat op gegaan. Ze droegen MeerWaarde-kleding en spraken mensen aan om te praten over hun zorgen en angsten. Ook dat is een aanpak die niet uniek zou moeten zijn voor tijdens de coronacrisis, vindt Fideli. Net als de samenwerking die bijvoorbeeld Meerwaarde heeft met bedrijven. ‘Als het goed is had je als sociale organisatie al vóór de pandemie ook dergelijke contacten. Wij kunnen nu overleggen over problemen op de werkvloer. We weten voor welke jongeren we andere daginvulling moeten zoeken en wat daar de mogelijkheden voor zijn. Tegelijk weten we ook dat er nog heel veel op onze doelgroep afkomt. Denk aan alle mensen op Schiphol die mogelijk hun baan verliezen. Het is vooral zaak met bedrijven in jouw regio te bespreken wat zij aan problemen en mogelijkheden signaleren.’
Bron: zorg + welzijn.