Nieuwsbericht

Rapport van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte

19 oktober 2020 | 1 minuut lezen

Minister van economische zaken Hoekstra stuurde het Advies Koers Bepalen van de 16e Studiegroep Begrotingsruimte naar de Kamer.
Dit advies wordt gezien als zeer gezaghebbend en richtinggevend voor het komende kabinet. Dit  één van de belangrijkste ambtelijke adviezen bij de formatie. In dit advies is veel aandacht voor de zorguitgaven.

Koers bepalen. Kiezen in tijden van budgettaire krapte. De 16e Studiegroep schrijft dit advies in een periode van onzekerheid. De economische en budgettaire vooruitzichten zijn in een half jaar tijd volledig omgeslagen. Stabilisatie van de economie is nu nodig.

Daarom adviseert de Studiegroep om komende kabinetsperiode geen bezuinigingen of lastenverzwaringen door te voeren voor een beter saldo. Tegelijkertijd is het – vanwege de grote onzekerheid – onverstandig om de overheidsfinanciën structureel te belasten, ook omdat de kans dat op termijn een budgettaire opgave resteert reëel lijkt. Dat betekent dat de politiek keuzes moet maken binnen de bestaande inkomsten en uitgaven.

Dat is volgens de Studiegroep ook nodig. Wanneer de politiek niet kiest, worden de keuzes voor hen gemaakt. Niet kiezen betekent namelijk dat de zorguitgaven automatisch steeds verder toenemen als percentage van het bbp, terwijl de belastingen stijgen en andere collectieve uitgaven, zoals aan onderwijs en defensie, juist dalen. Een volgend kabinet kan dit tij alleen keren als het keuzes durft te maken.
Het adviesrapport staat hier. 

Lid wordenContact