Nieuwsbericht

#NoShank: 250 jongerenwerkers uit 80 steden en dorpen starten campagne tegen wapenbezit en angstcultuur

26 augustus 2020 | 3 minuten lezen

250 jongerenwerkers uit 80 steden en dorpen starten een landelijke campagne om met jongeren in gesprek te gaan over de angstcultuur en wapens. Onder de hashtag #NoShank, straattaal voor ‘geen wapen’, willen ze jongeren bewust maken van de groepsdruk en het gevaar van meegaan in de spiraal van angst en geweld. Wapenbezit is al jaren een groeiend probleem onder jongeren. Met een filmpje voor social media-gebruik brengen de jongerenwerkers dit onder de aandacht. Sociaal Werk Nederland staat achter deze campagne.

Jongerenwerker D.: “Er speelt landelijk enorm veel de rond bewapening van jongeren. Er zijn veel incidenten waarbij gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers vallen. Dit extreme geweld is soms gekoppeld aan #DrillRap, soms aan #zinloosgeweld. Wij maken ons zorgen en slaan de handen ineen om met onze ketenpartners in Nederland een front te vormen tegen zinloos geweld.”

Straat
Jongerenwerkers zijn zo ongeveer de enige professionals die op straat en online direct in contact komen met jongeren. De angstcultuur en toename van wapens is niet alleen iets dat speelt in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag maar eigenlijk in het hele land van Hoogeveen tot Helmond. Jongeren zijn mobiel. En via social media ontstaan makkelijk contacten, maar ook conflicten.

Groepsdruk
Jongerenwerkers zijn niet tegen drillrap, aldus D. "Het verbieden daarvan heeft ook geen zin. Maar jongeren moeten zich wel bewuster worden van het risico van groepsdruk als in de echte wereld wapens een rol gaan spelen op straat. Wie wapens bij zich draagt loopt het risico ze te gebruiken. Dat roept angst op en het risico dat de bedreigde jongeren zich ook weer gaan bewapenen."

Filmpje
Zo ontstaat een spiraal van geweld. Er spelen in bepaalde wijken en steden te veel – criminele - belangen waarbij jongeren onder druk worden gezet. Met name jongeren die geen sterk thuisfront of netwerk hebben zijn hierin kwetsbaar. Wij zien ook dat vooral in kwetsbare wijken dit soort risico’s letterlijk om de hoek liggen.
De 250 jongerenwerkers gaan het filmpje en de boodschap waarmee ze het gevaar van wapens bespreekbaar willen maken breed delen zodat ook de andere 1650 jongerenwerkers, het onderwijs, politie en ouders ermee aan de slag kunnen.

Jongerenwerkers kunnen veel maar zijn met te weinig
Jongerenwerkers hebben een unieke positie als rolmodel, vertrouwenspersoon, coach, opbouwwerker-jeugd en ‘vervangende ouder’ in de buurt. Jongerenwerkers kunnen rond veiligheid en leefbaarheid in wijken als positief rolmodel een cruciale rol spelen. Er zijn echter veel te weinig jongerenwerkers (1800) om het aantal jongeren dat dat nodig heeft perspectief te bieden.

Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland: “Daarom hebben wij eind 2019 aan minister Grapperhaus dringend gevraagd om als kabinet systeemverantwoordelijkheid te nemen. Zorg dat er meer jongerenwerkers komen en organiseer dat het systeem van ‘checks en balances’ rond vroegsignalering en jeugdhulp-in-de-buurt beter gaat functioneren. Zet bovendien een stimuleringsprogramma en ontwikkelagenda op om gemeenten te stimuleren meer te gaan doen aan preventief jeugd- en jongerenwerk, in samenwerking met buurtteams, onderwijs en politie.”

Verder lezen?