Nieuwsbericht

Sociaal werk haakt aan bij preventieve activiteiten rond een gezonde leefstijl

7 juli 2020 | 3 minuten lezen

In november 2018 heeft Sociaal Werk Nederland het Nationaal Preventie Akkoord ondertekend. ‘We waren een van de 84 organisaties die zich committeerden aan de “Obesitastafel”, gericht op overgewicht en gezonde voeding,’ aldus Johan Huttinga, senior medewerker preventie bij de branchevereniging. ‘Met de handtekening van het bestuur hebben we ons er verantwoordelijk voor gemaakt dat alle leden met sociaal werk (straks) een actief aanbod hebben dat is gericht op het voorkómen van obesitas.’

Veel organisaties én gemeenten erkennen inmiddels dat het inzetten op gezond leven een belangrijke eraan kan bijdragen dat mensen beter in staat zijn hun dagelijkse problemen op te lossen, stelt Huttinga. ‘Dat betekent voor Sociaal Werk Nederland dat we de lat nu wat hoger kunnen leggen; we kunnen met meer partijen samen optrekken en coalities vormen.’

De tijd is rijp
In het overleg over het Nationaal Preventie Akkoord van begin juni heeft staatssecretaris Paul Blokhuis aan de deelnemende organisaties gevraagd om nog een tandje bij te zetten. ‘Niet bij wijze van reprimande maar als extra aansporing. De tijd is rijp om door te pakken. Zelf zijn we bezig met drie projecten die we nu ook onder de vleugels van het Preventie Akkoord kunnen uitvoeren. Daarmee halen we meer kennis in huis en kunnen we een breder aanbod ontwikkelen binnen het kader van welzijn.’

JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)
Johan Huttinga: ‘Samen met JOGG ontwikkelen we een lokaal aanbod; gericht op jeugd en jongeren en de gezinnen waarin ze opgroeien. In veel gemeenten is JOGG al actief of zijn er al afspraken om dat binnenkort te worden. De inzet is steeds: meer bewegen en gezonde voeding. Via onze buurtsportcoaches kunnen we deze boodschap goed overbrengen. Spelender- en sportenderwijs leren zij jongeren om op een andere manier om te gaan met bewegen en eten. En via de jongeren kun je ook hun ouders bereiken. Ook zij moeten deelgenoot zijn van de verandering. JOGG heeft de kennis over voeding en fit zijn; sociaal werk heeft de kennis en de infrastructuur om ook de moeilijk bereikbare groepen aan te spreken. Samen kunnen we een passend aanbod ontwikkelen voor kwetsbare groepen.’

Ruimte voor Lopen
Johan Huttinga: ‘Ook met de stichting Ruimte voor Lopen hebben we afspraken gemaakt. Zoals de naam al doet vermoeden maken zij zich sterk voor een betere infrastructuur voor voetgangers. Veel ouderen hebben moeite met lopen; ze durven de straat niet op vanwege het drukke verkeer, of vanwege het gebrek aan bankjes waarop ze even kunnen uitrusten en aan schone openbare toiletten. Dat geldt trouwens niet alleen voor ouderen maar ook voor anderen met een beperkte bewegingsvrijheid. Een goede infrastructuur kan die drempel wegnemen. Als ze wel weer de deur uitgaan kunnen ze bovendien weer in contact komen met anderen; ze kunnen weer naar het buurthuis of de bibliotheek. Dus Ruimte voor Lopen draagt ook bij aan eenzaamheidsbestrijding en sluit daarmee goed aan bij de dagelijkse praktijk van het sociaal werk.’

Stichting Lezen & Schrijven
Johan Huttinga: ‘Eind 2019 hebben we afspraken gemaakt met de Stichting Lezen & Schrijven. Op lokaal niveau bieden ze laaggeletterde mensen aan om samen te winkelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om etiketten lezen en bekijken of bepaalde producten al dan niet gezond zijn. Dat ondersteunt hun zelfredzaamheid en bevordert een gezonde leefwijze.’

Meer beweging in de wijken
De drie bovenstaande projecten maakten een veelbelovende start, maar de virusuitbraak zorgde maakte daar subiet een eind aan. Johan Huttinga: ‘Sterker nog: de lockdown heeft veel mensen thuis gehouden. Ze gingen minder bewegen en de coronakilo’s vlogen eraan.’
Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld, maar ouderen staan nog niet te trappelen om de straat weer op te gaan. ‘Toch starten ook sociaalwerkorganisaties voorzichtig hun activiteiten weer op. En in zeker zin is dit ook een goede kans om extra in te zetten op vitaliteit en gezond leven. Dat verhoogt immers je weerstand.’

Inmiddels zijn er ook contacten met de Vereniging Sport en Gemeenten. ‘Die ondersteunt gemeenten bij de integrale vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid en accommodatievraagstukken. Ze bieden in 27 regio’s ondersteuning.’

En tot slot: ‘Samen met de VNG en het NOC*NSF willen we werken aan een gezonde Leef- en Voedselomgeving. Zodra hier meer duidelijkheid over zullen we dat aan onze leden laten weten. Want het punt is: nu er letterlijk weer meer beweging in de wijk komt, kunnen bovenstaande initiatieven een prima aanvulling zijn op het bestaande aanbod van sociaalwerkorganisaties.’

Lid wordenContact