Nieuwsbericht

Maak de samenleving duurzaam sociaal! Sociaal Werk Nederland roept kabinet op om tweedeling tegen te gaan

16 juni 2020 | 2 minuten lezen

Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad, overhandigde het kabinet op 16 juni namens 15 burgemeesters een manifest met de dringende boodschap om de groeiende tweedeling in de maatschappij tegen te gaan. Ook Sociaal Werk Nederland heeft het kabinet per brief laten weten deze urgentie dagelijks te zien en krachtig te onderschrijven. Net als de burgemeesters zien wij dat nog meer bezuinigen echt geen optie is. U vindt de brief als bijlage en hieronder.

Sociaal Werk Nederland is het helemaal eens met het manifest dat vijftien burgemeesters op 16 juni hebben aangeboden aan het kabinet. Vooral jongeren zijn de dupe van de voortgaande tweedeling. Net als deze burgemeesters vrezen we dat gemeenten gaan bezuinigen om hun door de coronacrisis gederfde inkomsten en hun gestegen uitgaven te dekken. Maar net als deze burgemeesters zien wij dat nog meer bezuinigen echt geen optie is. Zie ook: Eric van der Burg in Binnenlands Bestuur.

Hoe maak je van een land een samenleving?
Het kabinet heeft terecht miljarden euro’s uitgetrokken om onder anderen zelfstandigen en ondernemers door de coronatijd heen te helpen. Eenzelfde solidair beleid is nodig voor een goed sociaal beleid van gemeenten. De lockdown trof immers vooral Nederlands kwetsbaarste wijken hard. Er is snel actie nodig om te zorgen dat de problemen daar niet verder verergeren nu de recessie almaar dieper wordt. [SCP: kabinetsbeleid veroorzaakt groei armoede]

Maak van achterstand geen afvoerput
Onorthodoxe maatregelen zijn nodig voor onder anderen jongeren en mensen met schulden, schrijven de burgemeesters in hun manifest. En zij zijn niet de enigen die de noodzaak daarvan signaleren. Eerder maakten de woningcorporaties, verenigd in Aedes, hun zorgen al kenbaar over gebrek aan ondersteuning van bewoners in corporatiewijken.

Net als de burgemeesters zien sociaal werkers dat juist deze wijken snel achteruitgaan. Ze spreken meer jongeren met geldstress en psychosociale problemen, meer kinderen en jongeren met groeiende onderwijsachterstanden en ze signaleren toenemende spanningen binnen gezinnen. Door de zorgen over werk- en baanverlies, de eigen gezondheid of over het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en volwassenen, wordt leven voor veel mensen vooral een kwestie van overleven. Bezuinigingen die vooral de meest kwetsbaren zullen treffen, zijn dus gewoon geen optie.

Nodig is juist extra inzet van gemeenten en de organisaties in het sociaal domein, waarbij onder meer jeugdhulp, gezinsondersteuning en jongerenwerk cruciaal zijn. Professionals zijn nodig om met bewoners in buurten de leefbaarheid een positieve draai te geven. Samen kúnnen we dat!

Welzijn, positieve gezondheid, preventie en talentontwikkeling: als land wil je vooruit. Laten we deze tijd aangrijpen om juist verder te bouwen aan een structureel veerkrachtige samenleving en een sterke sociale infrastructuur.

Want let wel: gemeenten, woningcorporaties en het sociaal werk waren vóór de virusuitbraak al eendrachtig aan het werk om de zwakkere wijken erbovenop te helpen. Laat covid-19 niet de nekslag zijn voor die inspanningen, maar juist een reden om die inspanningen te verdubbelen. Stel hen in staat om dat te doen.

  • In de bijlage vindt u ook de basisboodschap die Sociaal Werk Nederland de komende maanden uitdraagt.
  • Zie ook de oproep van Jet Bussemaker, voorzitter RVS: ' Durf als bestuurder het verschil te maken.'