Nieuwsbericht

Terugkijken: webinar met Pieter Hilhorst & Marcel van Eck: maatwerk & systeemleren

16 juni 2020 | 2 minuten lezen

De opdracht van de drie decentralisatie was helder: ‘Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen; waar nodig moeten mensen daarvoor ondersteuning krijgen. Maar de regels in het sociaal domein zijn complex en werken elkaar vaak tegen. Maatwerk is een oplossing maar is lastiger dan het klinkt, zowel voor professionals als voor organisaties. De wil is er wel, maar het systeem is taai en dwingend. Voor maatwerk is méér nodig dan alleen aanpassingen op de werkvloer. Hilhorst: ‘Wijkteams moeten leren maatwerk te rechtvaardigen.’

Terugkijken kan hier

Webinar 1 juli
Sociaal Werk Nederland organiseert hierover een webinar met Pieter Hilhorst, Marcel van Eck en Eric van der Burg. Leden van Sociaal Werk Nederland kunnen op 1 juli van 10 - 11 uur gratis deelnemen. Deze webinar is voor zowel bestuurders als managers en sociaal werkers. Want: Maatwerk is een specialisme dat op de werkvloer ontwikkeld wordt door activistische en onderzoekende professionals.
Let op: stuur vooraf vragen in! Pieter Hilhorst & Marcel van Eck kunnen die tijdens de webinar beantwoorden.

Programma
Pieter Hilhorst schetst wat de Citydeal Eenvoudig Maatwerk heeft opgeleverd. Bewoners die vastlopen krijgen ondersteuning van sociaal werkers. Sociaal werkers stuiten op hun beurt te vaak op knelpunten in de systeemwereld die maatwerk en goede ondersteuning belemmeren.

Voorbeeld 
Een gezin heeft een gehandicapt kind dat alleen naar school kan per auto. Maatwerkuitdaging: kun je als sociaal werker verantwoorden dat dit gezin, om dit kind, dat recht heeft op onderwijs en meedoen, dus die auto nodig heeft? Ja. Want maatwerk in de vorm van de auto is hier nodig om dat kind 'evenveel kansen te geven als elk ander kind' op onderwijs en ontwikkeling. En uiteindelijk een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden. Maar met wie en hoe ga je deze uitdaging aan? (situationele gelijkheid). 


Waardendriehoek
Om werkelijk recht te doen aan de leefwereld van bewoners moeten daarom niet alleen professionals leren om maatwerk te bieden; ook de context waarin zij opereren moet veranderd worden. Het gaat dan over toepassen en legitimeren. Over als professional uitgaan van rechtmatigheid, maar ook over maatschappelijk rendement én betrokkenheid van de burger zelf: de zogeheten waardendriehoek van het Instituut voor Publieke Waarden. En over regels die moeten worden aangepast om patronen te doorbreken: waaronder de kostendelersnorm en het label ‘fraudeschuld’ dat schuldsanering blokkeert. 

Marcel van Eck focust op het belang om alle partijen mee te nemen en integraal te werken op alle lagen. In wijkteams, tussen de organisaties die met multiproblematiek te maken hebben, en intern: binnen de organisaties. Hij zal ook ingaan op de dilemma's en ethische overwegingen van de sociaal werkers.  

Eric van der Burg leidt het gesprek met Hilhorst en Van Eck over hoe dit ‘systeem-leren’ er uitziet en hoe het georganiseerd kan worden. Ook is er ruimte voor vragen van deelnemers.