Nieuwsbericht

Breed schuldenoffensief herstelfase Corona door G4 en de Landelijke Armoedecoalitie

Denise van Bemmel
16 juni 2020 | 1 minuut lezen

Een toenemend aantal huishoudens kampt met schulden door de coronacrisis. De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) roepen samen met de landelijke Armoedecoalitie per brief op om een breed schuldenoffensief in te zetten om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot oplopende en escalerende financiële problemen voor grote groepen Nederlanders. Dit wordt ook bepleit door de tijdelijke werkgroep “sociale impact van de coronacrisis”. 

In de brief uiten de Armoiedecoalitie en de G4 hun zorgen over de grote groep nieuwe kwetsbaren met financiële problemen. De oplossingsrichtingen hebben als uitgangspunt om bestaanszekerheid te bieden.

Nodig is een breed schuldenoffensief met 3 punten: 
1. Voorkom schulden: richt de landelijke campagne op nieuwe kwetsbare groepen en investeer in vroegsignalering en toegankelijke schuldhulpverlening die maatwerk kan bieden;

2. Houd geldproblemen klein: voer een landelijke noodstop/pauzeknop in om betaalstress te verminderen en verruim de vermogensnorm voor kwijtschelding gemeentebelastingen;

3. Los problematische schulden op: regel schulden collectief, op landelijk niveau, met korte saneringsoplossingen voor coronaschulden. Daarbij zijn aanvullende maatregelen nodig voor niet-saneerbare schulden en ondernemers.

De brief dient als input voor het Algemeen Overleg Armoede- en Schuldenbeleid in de Tweede Kamer op 18 juni aanstaande. De brief sluit aan bij de oproep van de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Divosa en de VNG.
U vindt de brief als bijlage, 

De Landelijke Armoedecoalitie
De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, FNV, Gemeente Utrecht, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht.

Lid wordenContact