Nieuwsbericht

Inbreng Sociaal Werk Nederland voor partijprogramma's Tweede Kamer Verkiezingen

29 april 2020 | 1 minuut lezen

Begin maart heeft Sociaal Werk Nederland met input van leden een document opgesteld, ter inspiratie voor politieke partijen bij het formuleren van hun verkiezingsprogramma.

De huidige coronascrisis zal van invloed zijn op onze opvattingen over hoe de wereld er na de COVID 19-crisis zou moeten uitzien. We zullen dan ook opnieuw kijken naar wat er nodig is voor een socialer Nederland in wijken en buurten, en deze vernieuwde inzichten meenemen in onze verdere uitigen en lobby richting de verkiezingen van maart 2021.

In de bijlage treft u de input van Sociaal Werk Nederland voor de partijprogramma's, versie 1 maart 2020.

Lid wordenContact