Nieuwsbericht

Verkiezingen 2021 - Hoekstra stuurt Rapporten Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) naar Kamer

22 april 2020 | 1 minuut lezen

Rapporten Brede Maatschappelijke Heroverwegingen - Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer de Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH).

Eerder is de Kamer geïnformeerd over de Brede maatschappelijke heroverwegingen, waarmee het kabinet invulling geeft aan de motie Sneller c.s.1
In reactie op deze motie hebben ambtelijke werkgroepen gekeken naar mogelijke beleidskeuzes op zestien verschillende maatschappelijke terreinen. Daarbij is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor investeringen, besparen en het stopzetten van beleid en welke effecten dat heeft.

Hierbij bied minister van Financiën Wobke Hoekstra, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Brede maatschappelijke heroverwegingen aan.

Samenhang met uitbraak coronavirus
De Brede maatschappelijke heroverwegingen geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van ons land op de langere termijn. De rapporten zijn eind februari afgerond, nog voor de uitbraak van het coronavirus in ons land. De coronacrisis heeft dan ook geen rol gespeeld bij het opstellen van de opties.

Zo is het rapport over de zorg – zoals vooraf afgesproken – opgesteld vanuit het vraagstuk van de doelmatigheid en houdbaarheid van de collectieve uitgaven. Een belangrijk vraagstuk voor Nederland op de lange termijn, waarvoor diverse en soms vergaande opties zijn opgesteld om zo in de toekomst politieke keuzes mogelijk te maken. Deze opties zijn met alle voor- en nadelen in beeld gebracht.

Op de korte termijn doet het kabinet alles wat nodig is om de corona-uitbraak het hoofd te bieden. Daarbij worden soms onorthodoxe werkwijzen gehanteerd en wordt ook in financiële zin maximale ruimte gecreëerd om de huidige situatie het hoofd te bieden. Dit zijn maatregelen waar in de Brede maatschappelijke heroverwegingen geen rekening mee gehouden kon worden. Het ondersteunen van de zorg en het beschermen van de volksgezondheid staan daarbij voorop.
U vindt de kamerbrief en de rapporten hier. 

Lid wordenContact