Nieuwsbericht

Fysieke ontmoeting tijdens de coronacrisis: wanneer wel en niet? Afwegingskader

8 april 2020 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland krijgt vragen van sociaal werkers en sociaalwerkorganisaties over het wel of niet aangaan van face-to-face en dus fysiek contact met bewoners in coronatijd. Sociaal werk is immers aangemerkt als ‘cruciaal beroep.'

Afgezien van wel of geen fysieke ontmoeting: het uitgangspunt is om sowieso in contact te blijven. Zeker in het geval van 'sociale risico's is contact noodzakelijk; als nodig 'fysiek' en/of face-to-face. Het is van wezenlijk belang om contact te behouden met de doelgroep, zodat je risico's goed kunt inschatten, men weet dat ze er niet alleen voor staan, een aanspreekpunt hebben en jij een vinger aan de pols kunt houden. Zker in het geval van onveiligheid, ontsporing, vereenzaming of andere risico's. 

We hebben aan Movisie gevraagd om op basis van het afwegingskader voor jeugd dat het NJi heeft uitgebracht een soortgelijke versie voor 'sociaal werk-breed' te maken. Met antwoorden op de vraag: 'Ga ik nu wel of niet naar dat gezin, of die oudere? Welke voorzorgsmaatregelen zijn nodig?’
Dit afwegingskader is tot stand gekomen in samenwerking met BPSW en Associatie Wijkteams, en biedt handvatten om die vragen per situatie te beantwoorden.