Nieuwsbericht

Handreiking afweging fysiek contact jeug en gezin in coronatijd

Nienke Kuyvenhoven
26 maart 2020 | 1 minuut lezen

Corona geeft dilemma's rond contact: wat kan wel, wat niet. Veel professionals worstelen met het al dan niet hebben van fysiek contact met kinderen, jongeren en hun ouders. De landelijke richtlijnen geven niet altijd antwoord op vragen onder specifieke omstandigheden. 

Afwegingskader
Het is belangrijk dat sociale professionals zoals jongerenwerkers, gezinscoaches en maatschappelijk werkers altijd de afweging maken welke vorm van contact past bij de specifieke situatie van het kind, de jongere, het gezin of andere betrokkenen.

Onder normale omstandigheden wordt daarbij vooral gekeken naar het belang van het kind en de mentale gezondheid. Door het coronavirus tellen in die afweging nu ook de fysieke gezondheid van de jongere/het kind, de ouders/opvoeders en andere betrokkenen mee. Dat vraagt veel van professionals. Zij moeten ook nog het beleid van de overheid, de eigen organisatie en de beroepsgroep in acht nemen.

Het NJi beschrijft in dit afwegingskader de algemene uitgangspunten, veelgehoorde dilemma’s en biedt handreikingen die kunnen helpen bij het maken van deze afwegingen. Met voorbeelden.
U vindt het afwegingskader hier.

Het NJi heeft ook een online dossier over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus, met informatie voor professionals, opvoeders en kinderen. U vindt het dossier hier.