Nieuwsbericht

ACTUEEL - Online platform - werkgeversvragen - handige websites, regelingen en meer

12 maart 2020 | 13 minuten lezen

Wij hebben voor u een online platform ingericht waar u ervaring en kennis kunt uitwisselen over alles wat te maken heeft met het coronavirus en de bedrijfsvoering. Het online platform vindt u hier

Sociaal werk is een cruciaal beroep. Werk veilig en verantwoord. Belangrijke berichten en websites:

De Q&A's met werkgeversvragen van Sociaal Werk Nederland vindt u hier.
Dagelijks aangevuld met actuele vragen en antwoorden, verzorgd door JZO.

De website van de rijksoverheid met alle maatregelen, protocollen enz rond corona vindt u hier. 
De meest recente maatregelen rond corona nav persconferentie 21 april vindt u hier; de crisismaatregelen zijn verlengd tot 20 mei 2020.

Hier vindt u de veelgestelde vragen van ouders en kinderen die weer weer naar kinderopvang gaan. 
De KvK
zette op 7 april alle regelingen op een rij. Zie hier
Afspraken VNG, VWS, VenJ en onder andere SWN - over waarborgen Sociaal domein - financiële zekerheid Wmo en Jeugdwet
Subsidieregeling SET E-Health digitale zorg op afstand. Gesloten
Het sociaal werk is op 18 maart toegevoegd aan de lijst 'cruciale beroepen'.
Regeling Werktijdverkorting stopgezet - nieuwe coronamaatregel NOW hier; en hier kunnen NOW-aanvragen worden ingediend (per 6 april 2020). 
De NOW-rekentool van AWVN geeft direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen.

Waar kan ik terecht met MKB-vragen?
FNV-pagina's met alles over werk en corona op sector, dus ook mbt sociaal werk.

Pakket maatregelen banen en economie dd 17 maart 2020.
Kamerbrief maatregelen banen en economie ook voor zzp-ers (p 5).
NOS over maatregelen banen en economie
Bericht over werktijdverkorting

Bericht over contractuele relaties en aanbestedingen
Bericht over kinderopvang en werknemers 
Veelgestelde vragen UWV, werknemers, werkgevers hier;
En wat betekent 'contactloos' en 'afstand houden'? Lees hier. 
Handreiking - Coronavirus en het gebruik van o.a. ventilatie en verwarming van Waarborgfonds Kinderopvang, maar breder bruikbaar.

HANDIGE LINKS VOOR SOCIAAL WERKERS/PROFESSIONALS IN CORONATIJD - REGELS, VOORLICHTING, TIPS
 
Heb ik corona? De Coronacheck van het OLVG vindt u hier. 

Zorg voor kwetsbare mensen verder uitgewerkt mbt huishoudelijke hulp, mantelzorg, dagbesteding dd 16 april 2020 VWS. 
Wanneer blijf ik thuis als professional in de vitale sector sociaal werk?
Veilig online thuiswerken - website Autoriteit Persoonsgegevens
ARBOned thuiswerkgids
Online hulpverlenen -
overzicht website BPSW
Vergeetjezelfniet.nu met tips voor zorg- en welzijnsprofessionals. 
Defensie
 geeft tips en adviezen voor mentale gezondheid zorgprofessionals. Ook voor #sociaalwerk.
Het NJI - Nederlands Jeugdinstituut - informeert hier kinderen, ouders, opvoeders en professionals, met hier uitgebreide goeie pagina met dagelijkse wijzigingen.
RIVM voor professionals: laatste stand van zaken
GGD-GHOR toolkit met voorlichtingsmaterialen over corona en gezondheid - in alle veel talen.
Richtlijnen jeugdgezondheidszorg, JGZ.
De BPSW ism oa Sociaal Werk Nederland heeft een online themadossier Coronavirus voor professionals gemaakt.
Movisie Coronadossier. Voor professionals, gemeenten en informele zorgers. 
Sociaal werk in tijden van corona - voor professionals informatie Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk; samenwerkingsverband voor werkgevers en werknemers van Sociaal Werk Nederland en de vakbonden FNV en CNV samen.
KIS is helpdesk voor statushouders gestart. 
Nu.nl geeft coronainformatie in andere talen: pools, turks, arabisch, engels.
Aedes, de koepel van woningcorporaties maakte een coronadosier over corona in de wijk.

WERKDRUK STRESS PROFESSIONALS
Werkdruk in tijd van corona - Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk.
Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals, ARQ IVP - zie punt 4. 
LHV -
omgaan met psycho-sociale stress in coronatijd; voro professionals en cliënten. Twee brochures. 
Extra coaching voor zorg- en welzijnsprofessionals - Sterk in je werk. Traumaverwerking. 

CORONA INFORMATIE GERICHT OP DOELGROEPEN
VNG - vragen en antwoorden - Wat doen gemeenten voor het sociaal domein/doelgroepen ivm corona -
NOOM en KBO-PCOB: corona-informatielijn met zes extra talen voor migranten-ouderen.
Coronavirus - Steffie Helpt legt het eenvoudig uit.
Crisisfonds kwetsbare kinderen thuis - veiligheid en bezig zijn
Samenzijn op afstand - meeleven en afscheid nemen in coronatijd - boekje van #hackcorona en Roos Trooster, senior consultant bij Planetree en Muriel van Oers, medisch-technisch onderzoeker en journalist 
KPN helpt kinderen nu tijdelijk aan wifi, via school.
Ingrado maakte handreikingen 'hoe in verbinding te blijven met jongeren en gezinnen'. 
Media-Ukkie-dagen- oa toolkit voor professionals. Alles over opvoeden en media. 
Positief opvoeden met tientallen tips van TripleP.
Opvoeden en corona - Informatie voor ouders bij elkaar opvoeden.nl
KIS
Coronadossier Kennisplatform Integratie & Samenleving
Tips en handvatten van het Trimbos-Instituut en Landelijk Platform KOPP/KOV voor ouders, KOPP-kinderen, naasten en professionals. 
VWS-corona: Informatieblad Wat als de spanningen thuis oplopen?
Sociaal makelaars van Dock zetten alle links voor thuisleren, thuis-met-kids op een rij - EropThuis!
Zeven kerndiensten - werken met ouderen in je wijk in coronatijd: wandelen, poraten, present zijn, coordineren en meer. Jenny Zwijnenburg cs. 
Informatiespecial over J-GGZ,  (O)GGZ en LVB

ActiveAge aan de slag met ouderen. Met Telebakkie en een
overzicht van sites met tips voor ouderen
Overzicht telefonische hulpdiensten vind je op website Novadic-kentron
De speciale
telefoonlijn van de ANBO is te bereiken van 09.00 tot 21.00 uur
De Helpdesk Welkom Online van Het Nationaal Ouderenfonds 09.00 tot 17.00 
De Luisterlijn vind je hier.

Sociaalraadslieden: info uitstel aanvragen voor belastingaangifte

Actuele corona-informatie mbt maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en dak-en thuislozen vind je op de site van Valente
Corona en Vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk: hoe hou je overzicht? Website NOV.

Update wijziging coronamaatregelen per 21 april 2020 vindt u hier.

Update aanscherping coronamaatregelen per 31 maart 2020
Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april. 

Update aanscherping regels dd 23-03-2020
Deze overheidsmaatregelen vindt u hier. 

Update persconferentie 15-3-2020 Minister Bruins en minister Slob. De eerder aangekondigde maatregelen worden verlengd t/m 6 april en aangevuld met een aantal extra maatregelen:

 • Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van sociaalwerkers en ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Handige websites voor werkgevers: MKB Neder

Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

 • Wie de volgende verschijnselen heeft moet thuisblijven: bij keelpijn, en/of hoest, en/of neusverkoudheid én eventueel koorts. 
 • Mijd sociale contacten.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn verboden. Restaurantbezoek mag.
 • Vermijd reizen met OV.
 • Beperk bezoeken aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. 
 • De scholen blijven open omdat anders de ouders die zelf mogelijk werken in de zorg, op die plekken hard nodig zijn. Scholen sluiten draagt in deze fase niet bij aan controleren van de crisis. Rutte doet hiermee een beroep op het onderwijs. Zie ook de website van de NOS.

Werk
Werk thuis, spreid werktijden, organiseer geen bijeenkomsten met meer dan 100 personen. De meeste sociaalwerkorganisaties hebben buurthuizen gesloten en werken online of telefonisch. 

Personeel in vitale processen
Blijf pas thuis als je klachten hebt + koorts.
Reis niet naar het buitenland.

Het is in alle gevallen belangrijk dat sociaalwerkzorgorganisaties de adviezen of aanwijzingen van de GGD en het RIVM overnemen. De GGD is in geval van een besmetting het eerste aanspreekpunt voor organisaties. Hier vind je de landkaart van de GGD; zoek op je eigen regio.

Informatie RIVM
Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staanDaar vindt u ook de veelgestelde vragen en informatiefilmpjes over het Coronavirus.

Heel Nederland
Heeft een medewerker een risicogebied bezocht of contact gehad met patiënten met een corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten? Advies:

 • Thuisblijven (uiteraard in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD).

Heeft een medewerker niet een risicogebied bezocht en geen contact gehad met patiënten met een corona infectie én wel klachten van verkoudheid of hoesten? Dan kan je, ook bij klachten, gewoon gaan werken.

Aanvullend advies Noord-Brabant
Voor zorgmedewerkers die niet een risicogebied hebben bezocht en geen contact hebben gehad met patiënten met een coronainfectie geldt:

 • Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.
 • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts: thuisblijven, in overleg met werkgever.
 • Koorts is bij >38 graden.

Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk:

 • Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en geen koorts hebben.
 • Als familieleden nog klachten hebben mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft.

Continuïteit
Als de continuïteit in gevaar komt door een groot aantal ziekmeldingen door het coronavirus (COVID-19) overleg dan met de GGD over de mogelijkheid werknemers te testen.

Extra maatregelen
Bij functies waarbij dat mogelijk is wordt tevens geadviseerd om thuis te werken en/ of werktijden te spreiden om contact en verspreiding te beperken. Deze adviezen gelden ongeacht contacten of bezoek aan risicogebieden.

In de bijlage onder dit artikel treft u een stroomschema over dit advies aan of bekijk het advies op de website van de RIVM.
En hier vind je de handreiking van VNO-NCW, MKB Nederland en de AWVN met informatie over de consequenties van het coronavirus voor organisaties in hun rol als werkgever.