Nieuwsbericht

Alle bijeenkomsten, conferenties en cursussen van Sociaal Werk Nederland op een rij

6 januari 2020 | 2 minuten lezen

Om 2020 goed te beginnen zetten we graag onze bijeenkomsten, miniconferenties en cursussen even op een rij. De makkelijkste manier om weer snel op de hoogte te zijn van alles wat Sociaal Werk Nederland u de eerste maanden van 2020 te bieden heeft.

28 januari: kennissessie AVG VOL
Nu de hype over is, is het zaak de AVG op de agenda te houden. De verwerking van persoonsgegevens is immers dagelijkse kost en een datalek zit in een klein hoekje. Charlotte Koopman van De Koning Vergouwen Advocaten praat je bij op 28 januari. Klik hier voor meer informatie

E-learning AVG: in een uur op de hoogte van alle noodzakelijke basics uit de AVG
Dé e-learning AVG nog niet gedaan? De aanmelding is nu vereenvoudigd en training is langer open. Aanmelden kan hier


29 januari: Bijeenkomst over wijkteams en kwaliteit BIJNA VOL
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over het kwaliteitslabel, praktijkverhalen van wijkteams die ervaring hebben met dit label en gaan we met elkaar in gesprek over kwaliteit. Wijkteams en de kwaliteit van hun dienstverlening staan volop in de schijnwerpers. Met daarbij de vraag: wat zijn de goede dingen om te doen en hoe doe je die goed? Klik hier voor meer informatie

29 januari: Congres sociaal raadslieden
Ondanks de economische groei van de afgelopen jaren, kent Nederland nog steeds een groep mensen die structureel in armoede leeft. Er is weliswaar een stabilisatie van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening, maar de problemen rondom schulden worden hardnekkiger. Genoeg reden voor een inspirerend congres. Klik hier voor meer informatie

4 februari: Miniconferentie: hoe ontwikkel je outcomegerichte resultaatafspraken?
Veel gemeenten maken de omslag van sturen op output naar sturen op outcome. Hoe komen zij en aanbieders van sociaal werk tot resultaatafspraken die helpen de gestelde maatschappelijke doelen te realiseren? Waarover en hoe voer je het gesprek? Hoe kom je tot gezamenlijke doelen en resultaten, welke afspraken maak je over activiteiten/inzet en hoe verantwoord je daarop? Krijg antwoord op 4 februari. Klik hier voor meer informatie

11 februari: Inspiratiebijeenkomst ‘Kwaliteitslabel – gecertificeerd, en dan?’
Nu ruim 40 organisaties gecertificeerd zijn met het Kwaliteitslabel, en ook de eerste hercertificeringen succesvol hebben plaatsgevonden, speelt de vraag ‘hoe verder na de certificering?’ een steeds belangrijker rol. De meeste gecertificeerde leden zien de audit als eerste stap in een proces van een blijvende kwaliteitsverbetering en het verder stimuleren van vakmanschap. Klik hier voor meer informatie

13 februari: Cursus cao voor beginners en nieuwelingen BIJNA VOL
Eén ding is zeker: de simpele cao moet nog worden uitgevonden. De cao Sociaal Werk is weliswaar al een heel stuk begrijpelijker dan al haar voorgangers, maar er valt nog genoeg over uit te leggen. Kom daarom op 13 februari naar dé cursus cao sociaal werk. Klik hier voor meer informatie

10 en 24 maart - Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden
Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt preventie loont. Klik hier voor meer informatie

Lid wordenContact