Nieuwsbericht

Wat doet Sociaal Werk Nederland in 2020? Bekijk het jaarplan

2 december 2019 | 2 minuten lezen

Wat gaat Sociaal Werk Nedederland doen in 2020? Lees het jaarplan en bekijk de visual.


Meer dan 20% van de Nederlanders heeft enige vorm van ondersteuning nodig bij kwesties rond opvoeden en opgroeien, inkomen en schulden, relatie, wonen, dagbesteding. Dan hebben we het dus over meer dan 3,5 miljoen mensen. Cruciaal is dat die ondersteuners ‘er gewoon zíjn’: bekende gezichten op straat, op het schoolplein, aan de koffietafel. Die nabijheid vraagt om samenwerking tussen verschillende soorten professionals, vrijwilligers én bewoners. Een samenleving die regels handhaaft maar er ook bereikbaar is in tijden van nood, geeft bewoners het gevoel dat ze ertoe doen.

Die 3,5 miljoen mensen varen wel bij een buurt met voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning die fundamenteel bijdragen aan een levendige gemeenschap en een betrouwbaar vangnet. Het sociaal werk speelt daarin een unieke rol: sociaal werkers verbinden, signaleren, organiseren, faciliteren en helpen. Zonder hen is er minder verbinding en ontstaan er minder netwerken. Zonder hen stijgen schulden, vereenzamen mensen en krijgen kinderen, jongeren, statushouders, ouderen en mantelzorgers minder kansen en minder hulp.

Het kabinet heeft tientallen miljoenen extra uitgetrokken voor mensen met psychische problemen. En er gaan honderden miljoenen naar jeugdzorg en de aanpak van criminaliteit. Dat kan ook niet anders. Maar wil je de druk op zorg, politie en justitie echt verminderen? Zorg dan zo snel mogelijk voor kortdurende, laagdrempelige, praktische hulp in de buurt. Wacht niet tot jeugdzorg onvermijdelijk is maar regel al veel eerder opvoedondersteuning. Wacht niet tot iemand met psychische problemen ‘ineens door het lint gaat’, maar houd een professioneel oogje in ’t zeil. Wacht niet tot er nieuwe achterstandswijken ontstaan maar investeer in de sociale wederopbouw van wijken en de aanpak van armoede en schulden. Wacht niet tot kwetsbare jongeren verleid worden tot een criminele carrière, maar biedt hen aansprekende rolmodellen, gedegen ondersteuning en nieuwe kansen.

Gemeenten, Rijk en het sociaal werk zijn partners. Dankzij die samenwerking kunnen sociaal werkers in buurten het verschil maken. Jongerenwerkers grijpen een toernooi in de voetbalkooi aan voor een pittig gesprek over blowen, sexting, overlast en lachgas. Ouderenwerkers organiseren een huiskamer-in-de-buurt waar alleenstaande senioren op vrijdag samen eten, en waar statushouders taallessen krijgen. Sociaal werkers halen én houden mensen erbij. Dat is een urgente boodschap voor gemeenten, én een belangrijk punt voor de parlementsverkiezingen in 2021 waarvoor komend jaar de programma’s worden geschreven.

Wat zou het mooi zijn als we volgend jaar kunnen zeggen: het is echt gelukt om minder mensen op straat te laten belanden; er waren minder huisuitzettingen en schulden; er is minder eenzaamheid bij ouderen én jongeren en de algehele kwaliteit van leven is toegenomen.

Eric van der Burg
Voorzitter Sociaal Werk Nederland

Bijlagen

Lid wordenContact