Nieuwsbericht

Oogst dialoogsessie Almere: Steeds onveiliger en te weinig jongerenwerkers

4 juni 2019 | 2 minuten lezen

‘Pak online pesten, bedreigen en sexting aan’ en ‘verbied lachgas’. 'En wij willen graag jongerenwerkers IN de school'. Dat vonden jongeren tijdens de dialoogsessie met wethouder Haak-Griffioen van Almere. En: ‘het wordt steeds onveiliger in Almere. Als ik nu een broertje had zou ik hem echt heel erg in de gaten houden.’ ‘Ik zou het aantal jongerenwerker het liefst verviervoudigen, maar daar is geen budget voor’, verzuchtte wethouder Haak-Griffioen.

Jongerengezant Naïma Azough sprak in Almere met jongeren, jongerenwerkers van welzijnsorganisatie De Schoor en wethouder Haak-Griffioen over opgroeien in hun steeds grotere stad. In Almere (208.786 inwoners) is het aantal ambulante jongerenwerkers op twee handen te tellen: acht. Die weten door heel praktisch samen te werken met alle mogelijk partners toch verbazingwekkend veel verbanden en netwerken te ontwikkelen. De politie eet wekelijks mee in het eetcafé, jongeren beslissen nu ook mee en de contacten met scholen worden versterkt.

De aanwezige jongens en meiden waren stellig over het grote belang van het jongerenwerk in hun leven. Van grote waarde noemen jongeren zelf de vertrouwensrol van jongerenwerkers en de positieve impact die dit heeft op hen omdat ze verder vaak geen andere personen kennen ’waarmee je echt kunt praten’. ‘Omdat zij ons stimuleren om je uit moeilijke situaties te vechten’ die zich nu eenmaal voordoen in het leven van een puber. Omdat zij ‘te vertrouwen zijn, eerlijk zijn en doen wat ze zeggen’.

‘Ze zijn ook streng, maar positief en ze gaan wel met je mee naar de rechtbank of de spijbelambtenaar. Daardoor heb ik mijn opleiding gehaald.’ De jongerenwerkers uit hun buurt bieden ‘wel de aandacht voor je levensproblemen waar op school geen ruimte voor is’, vonden jongeren: ‘jongerenwerkers moeten gewoon meer de school in’, de verbinding met het onderwijs moet sterker.

Iets waar de jongerenwerkers minder grip op hebben is de digitale wereld waarin jongeren leven. Pesten, dreigen, radicalisering: het gebeurt steeds meer en heftiger online, via social media. Cyberpesten moet meer onderzocht worden. Voorlichting en bewustwording is belangrijk: Wat zet je online? Deel je seksueel getinte foto’s wel of niet? Dat vraagt expertise van de jongerenwerkers. Zij noemen voorbeelden van meiden uit Almere die door chantage met seksueel getinte foto’s niet meer naar school gaan of erger.

Jongerenwerkers zoeken altijd weer naar nieuwe manieren om jongeren te bereiken. In het nieuwe project Perfect Nina’s wordt samengewerkt met scholen en GGD. Jongerenwerkers zijn de verbindende schakel doordat zij jongeren én ouders op het spoor kunnen zetten van andere hulpverlening of oplossingen. Ook als de jongeren iets willen verbeteren in hun eigen omgeving worden ze door de jongerenwerkers ondersteund en gestimuleerd met de hands-on benadering: ga het doen!

De jongerenwerkers vinden overigens lachgas een ramp: ‘verbied dat de verkoop aan jongeren. ‘Het is gevaarlijk spul dat door steeds jongere kinderen gebruikt wordt. Het is nu legaal en dus normaal voor jongeren.’

Jongerenwerker Annemarie: ‘De kracht van het jongerenwerk is dat we er zijn en blijven: wij zijn geen tijdelijke trajecten waar je iets bij moet, zoals bij hulpverlening of school.’

Jongerengezant Naïma Azough voert gesprekken in het land met jongeren en jongerenwerkers. De resultaten van deze eerste Dialoogsessie op 3 juni in Almere neemt ze mee naar de Dag van het Jongerenwerk en het congres op 18 juni in Amsterdam. De volgende sessie vindt plaats op 17 juni in Arnhem.