Nieuwsbericht

Ondersteuning aanbieders urenuitbreiding ve door SWN en BK

Stephanie Gross
22 mei 2019 | 1 minuut lezen

Het ministerie van OCW heeft besloten om het aanbod voorschoolse educatie (ve) aan peuters uit te breiden naar 960 uur in de leeftijdsperiode van 2,5-4 jaar. De beoogde invoeringsdatum van deze uitbreding is 1 augustus 2020. Een wijzigingsbesluit hiervoor is momenteel in voorbereiding en wordt in november 2019 verwacht. 

Voor aanbieders hebben de beleidsplannen ingrijpende consequenties. Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang willen aanbieders bij de implementatie ondersteunen. Dit zal gebeuren door middel van een helpdesk, regiobijeenkomsten, inzet van experts en een handreiking. Tot december 2018 al ondersteunden SWN en BK aanbieders bij het invulling geven aan kwaliteitsvolle voorschoolse educatie. Voor de geplande urenuitbreiding ve willen we deze ondersteuning nu voortzetten. 

In juni vindt de eerste reeks regiobijeenkomsten plaats in Amersfoort, Leiden en Eindhoven. Hiervoor kunt u zich binnenkort aanmelden. 

Meer informatie 

  • Kamerbrief (21 mei 2019) 'Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie' (zie bijlage) 
  • Kamerbrief (29 november 2018) 'Uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie' (zie bijlage)