Nieuwsbericht

Programma Langer Thuis krijgt vorm

21 maart 2019 | 3 minuten lezen

Het programma Langer Thuis is een breed programma rond de zorg voor ouderen. Langer Thuis komt van het ministerie van VWS en is voor het sociaal werk belangrijk, omdat het aantal ouderen de komende tien jaar aanzienlijk gaat stijgen. Met dit programma biedt VWS diverse vormen van ondersteuning en financiering op een terrein waar innovatie dringend gewenst is.

Langer Thuis heeft drie actielijnen:

  • Ondersteuning en Zorg thuis
  • Mantelzorg en Vrijwilligers
  • Wonen

Op beleidsniveau is Sociaal Werk Nederland goed aangesloten bij Langer Thuis, stelt senior adviseur preventie Johan Huttinga. ‘In de uitvoering is dat helaas minder het geval. Bij de pilots die handen en voeten moeten geven aan de drie actielijnen, zijn onze leden niet betrokken. Die worden vooral getrokken door andersoortige organisaties rond zorg en ondersteuning voor ouderen, waaronder ActiZ en NOV. Met hen hebben we wel contact over de inhoud van de pilots, maar we willen ook inbreng hebben op de werkvloer. Sociaalwerkorganisaties ontplooien immers nu ook al allerlei activiteiten en initiatieven om langer thuis wonen in de wijk te vergemakkelijken. Dat hebben we ook laten weten aan de programmaleiding van Langer Thuis. Van laagdrempelig vervoer tot telefooncirkels en ontmoetingskamers.’

Gevraagd: nieuwe vormen van samenwerking
VWS wil ook graag bijzondere vormen van samenwerking stimuleren; daarvoor zijn via ZonMw subsidies beschikbaar. Johan Huttinga: ‘Daar hebben we al eerder over bericht op onze website. Nieuw is dat men binnen de pilots ook de effectiviteit wil meten. Als brancheorganisatie zijn we daar ook in geïnteresseerd. Lidorganisaties die aanspraak willen maken op een dergelijke subsidie willen we daar graag bij ondersteunen. Dat levert ons dan ook weer extra kennis op die we kunnen inzetten voor andere leden én voor de landelijke lobby. Hoe vaker en hoe breder we de effectiviteit van sociaal werk kunnen laten zien, hoe beter.’
Op dit moment worden gemeenten aangewezen waarin men wil starten met de intensieve samenwerking tussen de informele en professionele zorg (actielijn2, 4de onderwerp). ‘Het NOV is hierin leidend. Zodra we meer weten melden we dat op de website; waarschijnlijk medio april.’ 

Geld voor e-Health
VWS stelt in dit verband ook afzonderlijke subsidies voor e-Health beschikbaar. Johan Huttinga: ‘Binnenkort plaatsen we op deze site een uitgebreid interview met Kiyomid van der Veer van Vilans over sociale technologie en subsidieregelingen; zij daarvoor ook ondersteuning aan sociaalwerkorganisaties. Dat geeft onze leden waarschijnlijk een beter beeld van wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. In de loop van het jaar gaan we als Sociaal Werk Nederland regionale bijeenkomsten organiseren over het aanbod voor Ouderen. E-Health staat dan expliciet op de agenda.’

Conceptnotitie Integrale Zorg Kwetsbare Ouderen
Dan is er nog de conceptnotitie Integrale Zorg Kwetsbare Ouderen. Johan Huttinga: ‘Die hebben we besproken in de commissie Ouderen van Sociaal Werk Nederland. En eerlijk gezegd werden we er niet blij van. De insteek is te medisch; er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die sociaal werk biedt in het voorveld. Een gemiste kans. Mede aan de hand van ons commentaar wordt de notitie bijgesteld.’

Het ministerie biedt overigens ondersteuning op regionaal niveau ondersteuning voor de multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare ouderen. ‘Ze doen dat onder de noemer Merkbaar Beter Thuis. De inzet is samenwerking; daarvoor kun je een voucher aanvragen voor praktische 1-op-1-ondersteuning door een adviseur. Ook daarover binnenkort meer…’  

Lid worden