Nieuwsbericht

Uitnodiging voor toezichthouders sociaal werk: lokale leer- en experimenteeromgeving

Marije van der Meij
12 december 2018 | 4 minuten lezen

Ontwikkelingen vragen om vernieuwend toezicht in welzijn

Ontwikkelingen in de sociale sector en governance buitelen over elkaar heen. Denken en doen vanuit de lokale maatschappelijke opgave. Het vergroten van ruimte voor professionals in de wijken en buurten. Een blended zorgaanbod door inzet van technologie. Sterke toename van allianties en netwerken met (on)verwachte partners van binnen en buiten de sector, gericht op bijvoorbeeld het versterken van de sociale basis, preventie of een toekomst thuis in de wijk voor kwetsbare groepen.
Tel daarbij op de aandacht in het maatschappelijk debat voor de legitimatie van publieke organisaties, de behoeften aan zeggenschap voor cliënten en belangenhouders, meer diversiteit in de bestuurskamers, de menselijke maat in zorg en welzijn en de roep om goed bestuur en toezicht.

De buitenwereld zet ook uw governance in beweging

Hoe gaat u bijvoorbeeld toezien op de (be)sturing van de vele netwerken waarin uw organisatie participeert? Welke werkvormen geven in de praktijk echt meerwaarde aan zeggenschap van cliënten, bewoners of belangenhouders? En wat betekent dit voor uw Raad van Toezicht? Hoe gaat uw Raad van Toezicht op zichtbare en verfrissende wijze verantwoording afleggen aan uw belangenhouders? Of hoe geeft u inclusie en diversiteit nu echt invulling?
Heeft u ook behoefte aan een concrete vertaling naar uw toezichtpraktijk? Als toezichthouder zult u deze vragen vast herkennen. En tegelijkertijd wellicht ook zoeken naar praktische vertaling om invulling te geven aan deze ontwikkelingen. U staat daarin niet alleen.
Ook uw collega-toezichthouders hebben deze behoefte om niet enkel te leren in een cursus of bijeenkomst. Zij willen leren door te doen: experimenteren welke vormen van toezicht, verantwoording of zeggenschap nu echt werken. Wilt u dat ook?

Uitnodiging lokale leer- en experimenteeromgeving

Graag nodigen we u uit om mee te doen aan de Lokale Innovatie Challenge “Vernieuwing in toezicht, een kwestie van doen!”. Deze leeromgeving is een initiatief van de NVTZ Brancheambassadeur Welzijn, Klankbordgroep Welzijn in nauwe samenwerking met Sociaal Werk Nederland en Verdiwel.
Voor wie bestemd Het traject is speciaal bestemd voor toezichthouders en hun bestuurders met lef, visie en durf die willen leren, ontwikkelen en inspireren door doen. Als pionier dragen zij bij aan het aanjagen van de verdere professionalisering van toezicht in Welzijn.
U bepaalt zelf op welk thema u wilt ontwikkelen Wilt u leren op het gebied van toezicht van netwerken, zeggenschap, diversiteit of anders? U bepaalt zelf uw thema. Wellicht heeft u al een jaarthema bepaald voor 2019. Dan kunt u dit thema centraal stellen. Na afloop van het traject, eind 2019, heeft u een nieuwe werkwijze ontwikkeld en uitgevoerd in uw toezichtpraktijk. Zo hebt u op een lerende wijze uw toezichtpraktijk verder geprofessionaliseerd.


Voor wie bestemd

Het traject is speciaal bestemd voor toezichthouders en hun bestuurders met lef, visie en durf die willen leren, ontwikkelen en inspireren door doen. Als pionier dragen zij bij aan het aanjagen van de verdere professionalisering van toezicht in Welzijn.


U bepaalt zelf op welk thema u wilt ontwikkelen

Wilt u leren op het gebied van toezicht van netwerken, zeggenschap, diversiteit of anders? U bepaalt zelf uw thema. Wellicht heeft u al een jaarthema bepaald voor 2019. Dan kunt u dit thema centraal stellen. Na afloop van het traject, eind 2019, heeft u een nieuwe werkwijze ontwikkeld en uitgevoerd in uw toezichtpraktijk. Zo hebt u op een lerende wijze uw toezichtpraktijk verder geprofessionaliseerd.

Prikkelend proces dat aansluit op uw ritme

Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur. U kunt rekenen op een proces met dynamische werkvormen, dialogen, intervisies en goede voorbeelden van binnen en buiten de sector. Waar nodig voegen we verfrissende experts en wetenschappers toe. In het traject nemen we u mee: we laten u uw thema verkennen, vertalen naar een concrete aanpak, we begeleiden u bij de toepassing van uw idee in uw praktijk en tot slot de implementatie van uw nieuwe aanpak als uw nieuwe routine.

Wat heeft u bereikt eind 2019?
- U heeft een eigentijdse manier van werken uitgevoerd en omarmd
- Uw bestuur en toezicht is op actueel thema verder geprofessionaliseerd
- U heeft, als pionier, bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van goed bestuur Welzijn
- Uw raad is zichtbare inspiratiebron als koploper governance Welzijn

Praktische informatie
- 3 lokale leeromgevingen starten in het land
- Looptijd januari 2019 – december 2019
- 3 lokale bijeenkomsten | januari 2019, maart en oktober 2019
- 2 centrale bijeenkomsten van 2,5 uur | NVTZ Utrecht | juni en december 2019
- Data in overleg met deelnemers
- Minimaal 1 lid als vertegenwoordiger Raad van Toezicht en bestuurder is betrokken
- Strippenkaart van 5 uur voor individuele ondersteuning deelnemende raden van toezicht

Uw bijdrage aan de deelname

De leer- en experimenteerervaring in deze challenge heeft een waarde van € 1.495,- wat gelijk staat aan 3 opleidingsdagen van de NVTZ. U bepaalt zelf op welke wijze u deze waarde voldoet. U kunt deelnemen aan deze lokale leer- en experimentomgeving wanneer u (of uw organisatie) bereid bent om ons te ondersteunen in de realisatie van de drie kleinschalige lokale teambijeenkomsten door bijvoorbeeld als gastlocatie op te treden. Ook mogen we rekenen op uw actieve inzet als het gaat om het verspreiden van leerervaringen via uw netwerk. Heeft u de voorkeur om deel te nemen zonder of met een zeer beperkte bijdrage aan de gevraagde tegenprestatie? Dan betaalt u eenmalig € 500 of € 1.495. Meer informatie treft u aan in de bijlage op de laatste pagina van deze brochure. U bepaalt zelf welke optie het beste aansluit bij uw mogelijkheden.
Uw begeleiding Het proces staat onder leiding van Barbara Geurtsen. Zij is een ervaren procesbegeleider van leer- en experimenteeromgevingen voor bestuurders uit de publieke sector. Daarnaast is zij zelfstandig adviseur van raden van toezicht en bestuurders in Wonen, Zorg en Welzijn. Barbara begeleidt u tijdens het gehele proces en faciliteert de 5 bijbehorende bijeenkomsten. Daarnaast is zij in de perioden tussen de bijeenkomsten ook beschikbaar voor (5 uur) om uw raad in uw praktijk te ondersteunen als sparringpartner, inspirator, coach of moderator. U bepaalt op welke wijze ondersteuning wenselijk is. Ook is Joger de Jong, NVTZ Branche-ambassadeur Welzijn, nauw betrokken in het proces om de uitkomsten te borgen binnen de NVTZ en bij de branchepartners. Joger is voormalig bestuurder in de welzijnssector. Zowel Joger als Barbara zijn zelf ook als toezichthouder actief in de sociale sector en zij beschikken samen over een zeer uitgebreid netwerk van inspirerende collega’s, voorbeelden en wetenschappers. Zo wordt uw raad maximaal geïnspireerd, gefaciliteerd en ontzorgd.

Meld direct aan, beperkt aantal plaatsen

Totaal starten 3 lokale leer- en experimentomgevingen. Iedere omgeving bestaat uit minimaal 2 raden van toezicht. De belangstelling is groot. Wilt u verzekerd zijn van deelname? Meld u dan direct aan bij Joger de Jong: jgjdejong@casema.nl.

In de bijlage vindt u de totale flyer inclusief 

Lid wordenContact