Nieuwsbericht

Drie genomineerden Transformatie Trofee, stem mee op 28 november

15 november 2018 | 3 minuten lezen

Libertas Leiden, Surplus Welzijn en WijZijn Traverse Groep zijn genomineerd voor de Transformatie Trofee die woensdag 28 november wordt uitgereikt in Utrecht.

De genomineerde organisaties brengen samen met bewoners en andere organisaties een positieve verandering teweeg voor wijkbewoners en hun buurten. Ze maken het leven waardevoller en leuker, en voorkomen zorg. Het zijn alle drie goed doordachte, innovatieve werkwijzen die ontwikkeld zijn vanuit het sociaal werk anno nu. Bovendien zijn ze goed overdraagbaar naar andere regio’s en gemeenten.

In Leiden werkt Libertas nauw samen met andere partijen in het project Meedoen met Meerburg. In de kleine wijk Meerburg is deze supersamenwerking ontwikkeld, die nu wordt uitgerold over de stad. Met onder andere de Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen die kwetsbare inwoners actief benaderen en betrekken. Mensen komen zo eerder en beter in beeld, zodat ze sneller herstellen en grotere zorgvragen worden voorkomen.
Dit is de vorm van ondersteuning die overal in het land nog in de kinderschoenen staat. Psychisch kwetsbare mensen hebben dit nodig om dagelijks zelfstandig te kunnen leven en functioneren in de wijk. De wijk wordt zo niet overbelast.

In het project Animo Oosterhout ontwikkelt Surplus Welzijn met vier organisaties en bewoners nieuwe activiteiten om zorg en welzijn te verbinden. Nadrukkelijk worden alle mogelijke verschillende groepen bewoners uitgebreid betrokken en bevraagd: wat is er nodig voor jullie veerkracht en welzijn. Dankzij een consequente, gestructureerde aanpak met onderzoek en methodes ontstaan onverwachte activiteiten: huisbezoeken en een netwerk voor de 235 90-plussers in Oosterhout; er zijn vijftig video’s opgenomen waarin vragen beantwoord worden voor mantelzorgers, door wmo-ambtenaren, de geriater en neuroloog, vrijwilligers, huisartsen enz. En tientallen alleenstaande 55-plusmannen bleken te willen leren koken: er kwamen vier cursussen (wachtlijsten!) en er zijn netwerken ontstaan. Samengewerkt wordt er met onder meer ziekenhuizen en de GGD.  

De Voor-elkaar-teams in Roosendaal zijn ontwikkeld met behulp van WijZijn Traverse Groep. Er zijn nu acht teams met in totaal 75 vrijwilligers die nu al 1500 huisbezoeken hebben afgelegd. Vrijwilligers en bewoners trekken samen op en bedachten zelf de ruilwinkel, een wijkrestaurant en het taalpunt. De vernieuwing zit em erin dat de beweging van onderaf komt: het sociaal werk houdt zich bewust op in de coulissen, maar versterkt de bewoners door structureel beschikbaar te zijn en de netwerkontwikkeling door en met bewoners professioneel te steunen en stimuleren. Buurtbewoners die geholpen zijn worden vervolgens graag zelf actief als vrijwilliger. De transformatiegedachte van ‘eigen kracht versterken’ in de praktijk.

De vakjury had het moeilijk, want de tientallen inzendingen waren stuk voor stuk de moeite waard. Juryvoorzitter Lex Staal: ‘Je wordt er echt blij van als je ziet hoeveel fantastische werkwijzen er door de branche bedacht worden om bewoners van allerlei pluimage beter in hun vel te laten zitten. De transformatie stimuleert de innovatie in het sociaal werk. Of misschien wel andersom.’

Eervolle vermeldingen gaan naar Project Zuiderschans van Linc naar Zorg en Juvans Maatschappelijk werk en Groep Zienn Het Kopland met De Werkerij. De jury was ook onder de indruk van deze projecten. ’Ze nog maar net begonnen,’ aldus Staal, ’en met deze vermelding willen we ze stimuleren door te gaan en ons volgende jaar verder te verrassen.’

De winnaar van de Transformatie Trofee wordt uiteindelijk gekozen door de aanwezigen tijdens de Innovatiebijeenkomst op woensdag 28 november.

De vakjury bestaat uit Onno de Zwart, directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp gemeente Rotterdam, Melanie Berends Vermaak, bestuurslid LSA en zelfstandig opbouwwerker sociaal domein, Sjef van der Klein, Sociaal Werker van het jaar 2018 en werkzaam bij ContourdeTwern (Tilburg), Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap (Hogeschool Leiden) en Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland.

Wilt u ook mede bepalen wie van de genomineerden de Transformatie Trofee wint?
Hier vindt u het programma voor de 28e, waarvan de Innovatiemiddag onderdeel uitmaakt, en hier de aanmeldlink.  
Berichtgeving rond de genomineerden vindt u hier en hier.