Nieuwsbericht

Actieplan om positie mensen met licht verstandelijke beperking bij aanpak schulden en werk te verbeteren

3 juli 2018 | 2 minuten lezen

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ondervinden zowel bij de aanpak van schulden als bij de toeleiding naar werk de nodige belemmeringen, blijkt uit het onderzoeksrapport LVB, werk en schulden. Het is voor mensen met een LVB moeilijk om werk te vinden en te behouden. Zeker als zij kampen met financiële problemen of schulden. Professionals hebben daarnaast moeite om een LVB te herkennen en weten vaak niet hoe ze deze mensen het beste kunnen helpen. Ook zijn interventies op beide leefgebieden vaak niet op elkaar afgestemd en soms zelfs tegenstijdig. Een brede alliantie van betrokken organisaties gaat daarom gezamenlijk aan de slag om de dienstverlening aan mensen met een LVB te verbeteren.

Brancheverenigingen Cedris, Divosa, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, MEE NL, BPBI en NVVK en kenniscentrum SBCM presenteren vandaag het Actieplan LVB, werk en schulden. Hierin kondigen de organisaties aan dat zij de komende twee jaar interventies en trainingen met elkaar gaan delen, pilots op gaan zetten en de bestaande basiskennis over LVB willen uitbreiden. Daarnaast moet onder andere via publieke discussies meer aandacht voor het onderwerp komen.
“Als je concludeert dat ondersteuning van mensen met een LVB niet toereikend is, moet je daar wat aan doen”, vat NVVK-voorzitter Marco Florijn de motivatie van de samenwerkende organisaties samen. “De dienstverlening aan mensen met een LVB is complex en vergt daardoor extra begeleiding. We slaan de handen daarom ineen, ook mensen met een LVB verdienen het voluit mee te doen in de samenleving.”

Effectiever
Uit het onderzoek blijkt dat professionals die mensen begeleiden bij het vinden van werk of bij schuldhulpverlening de LVB-problematiek vaak niet herkennen. Dat komt onder meer omdat ze niet weten hoe een LVB doorwerkt in het gedrag van mensen. Doordat professionals LVB over het hoofd zien, stemmen ze re-integratie- en schuldhulpinterventies vaak niet op elkaar af en adviseren ze soms zelfs tegenstijdig. De conclusie dat ondersteuning van mensen met een LVB veel effectiever kan, was voor de betrokken organisaties aanleiding om gezamenlijk in actie te komen.

Integrale aanpak
Bij mensen met en zonder een LVB is de impact van financiële problemen groot. Stress maakt het vinden en behouden van werk moeilijk en werkgevers reageren heel verschillend als de problemen aan het licht komen. Schulden van mensen met een LVB kennen een grotere diversiteit aan oorzaken, blijkt uit het onderzoek. Daarnaast leiden schulden tot een veel grotere variatie aan gedrag bij mensen met een LVB. Om de ondersteuning aan deze mensen te verbeteren, moeten professionals kennis beter en vaker met elkaar delen en komen tot een integrale aanpak, vinden de onderzoekers. De organisaties die het actieplan hebben opgesteld, gaan de komende twee jaar intensief samenwerken op dit vlak.

Zie de bijlagen voor rapport en Actieplan LVB, werk en schulden. En de site van de NOS.

[1] Onderzoeksrapport ‘LVB, werk en schulden’, uitgevoerd door Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, SBCM en MEE NL, gefinancierd door UWV.