Nieuwsbericht

Vakbeurs Moedige Dialoog blijkt schot in de roos

Chris Bos
12 juni 2018 | 2 minuten lezen

Aan de hulpmiddelen ligt het niet. Anno 2018 zijn er tal van tools die mensen met acute of permanente geldstress leren hoe ze verstandiger met hun geld kunnen omgaan. Maar hoe bereik je als lokaal netwerk de mensen die daar veel profijt van kunnen hebben? Wat doe je voor mensen met complexere schulden? En wat kunnen de tien startende Moedige Dialoognetwerken daarbij leren van de vijftien al bestaande? Onder andere daarover ging het tijdens de drukbezochte Moedige Dialoog Vakbeurs.

Hulpverlening bereikt slechts 15% van de mensen met geldstress
De Vakbeurs vond op 29 mei plaats in het Bouw & Infrapark bij Harderwijk. ‘De aangewezen plek,’ zei dagvoorzitter Henk Kinds namens het landelijke kernteam van Moedige Dialoog. ‘Onze aanpak van armoede is immers een kwestie van netwerken aanleggen en daarop voortbouwen, zodat we samen de financiële redzaamheid van Nederlanders vergroten.’
Mede dankzij projecten als Moedige Mensen is geldstress als hardnekkig probleem onderhand voldoende in beeld gebracht. Henk Kinds: ‘Maar het punt is dat slechts 15% van de mensen met geldzorgen wordt bereikt door de hulpverlening.’

Vier bewezen effectieve methoden…
De vraag is dus hoe de tools en de netwerken samen de resterende 85% kunnen bedienen. Daarom werden ’s ochtends vier bewezen effectieve methoden gepresenteerd.
Sterk uit Armoede benadrukte de rol van ervaringsdeskundigen bij het voorkomen en verhelpen van armoede, vooral als die van generatie op generatie overgaat. Wijzer in Geldzaken benadrukte hoe belangrijk het is om jongeren tijdig financieel redzaam te maken, en werknemers te attenderen op de financiële gevaren van bijvoorbeeld een scheiding of ontslag. En het Nibud belichtte onder meer de mogelijkheden van de onlinetool zelfjeschuldenregelen.nl.

… en drie toppers in de dop
’s Middags was het de beurt aan drie nieuwe veelbelovende digitale tools: fikKs (een laagdrempelig hulpmiddel dat je anoniem kunt raadplegen), de app Monnie die jongeren meer zicht geeft op hun uitgavenpatroon en tot slot Geldfit. Die tool geeft mensen via de digitale Geldfittest een beeld van hun financiële situatie en geeft hen zo nodig tips en links die daarbij aansluiten.

Vakbeurs smaakt naar meer
‘Als Moedige Dialoognetwerken hebben we nu de ingrediënten om een voedzame soep te bereiden,’ zo vatte kernteamlid Paul Bakker de dag samen. ‘Het basisrecept is er ook. Daar kun je lokale producten aan toevoegen om er echt een streekgerecht van te maken. Dus aan de slag!’
Uit de evaluatie bleek dat het leeuwendeel van de deelnemers de Vakbeurs positief en inspirerend vond. Het samen optrekken van nieuwe en bestaande netwerken blijkt vruchtbaar: 86% van hen heeft behoefte aan een vervolg. Bovendien hebben zich al weer vier nieuwe organisaties aangemeld die in hun regio een Moedige Dialoog op gang willen brengen.

Lees ook het hele verslag van de Vakbeurs op de site van Moedige Dialoog