Nieuwsbericht

Tekorten op jeugdhulp: schakel vrijwillige mentoren in

7 juni 2018 | 2 minuten lezen

Veel gemeenten worstelen met miljoenentekorten op jeugdhulp. Daarom pleit Peter Elmont, directeur van sociaalwerkorganisatie Vlechter!, voor investeren in vrijwillige mentoren. Met dergelijke laagdrempelige kun je voorkomen dat jongeren in ‘zwaardere’ zorg belanden, zegt hij in een interview met het Dagblad van het Noorden.

‘Er zijn in Drenthe diverse programma’s waarbij vrijwillige mentoren jongeren begeleiden. Maar tot nu toe maken nog niet heel veel jongeren daar gebruik van,’ zegt Elmont. Een voorbeeld is het programma Mentor4You van SPiNN, een onderdeel van Vlechter. Vorig jaar deden zo’n veertig jongeren er een beroep op.

Mentor4You
Mentor4You koppelt jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken aan een volwassen mentor. Samen met die begeleider kan worden gewerkt aan praktische en sociaal-emotionele vaardigheden. Meerdere gemeenten in Drenthe doen mee, maar er zijn ook gemeenten waar niets is op dit gebied. Dat moet anders, vindt Elmont. ‘Wij hebben geld gekregen van het Oranjefonds, 250.000 euro voor vier jaar, om te zorgen dat in heel Drenthe mentorprogramma’s komen. Met gemeenten die al vergelijkbare programma’s hebben, zoeken we de samenwerking.’

Gemeenten moeten investeren in mentorprogramma’s
De steun van het Oranjefonds stopt in 2020. Vanaf dan moeten gemeenten de hulp zelf betalen. Maar hoe reëel is dat in een tijd waarin zij kampen met flinke tekorten op de jeugdzorg?
‘Een boeiende vraag,’ zegt Elmont. ‘De tekorten zijn ontstaan door de grote vraag naar zorg. Je moet dus voorkomen dat deze dure zorg nodig is. Bestuurders zouden met een vooruitziende blik moeten investeren in mentorprogramma’s. Die zijn relatief goedkoop omdat ze met vrijwilligers werken. De problemen van jongeren groeien als je er niets aan doet. En dan is duurdere zorg nodig.’

Preventie
Elmont voelt zich gesterkt door de woorden die staatssecretaris Paul Blokhuis onlangs sprak op het eerste jaarcongres van Sociaal Werk Nederland. Hij riep gemeentebestuurders op ‘het lef te hebben meer aan de voorkant te investeren’ in preventie. Elmont: ‘Het vergt inderdaad lef om te investeren in iets waarvan je niet direct harde bewijzen hebt dat het wat oplevert. Maar dat er positieve effecten zijn, is wel duidelijk. Jongeren krijgen meer zelfvertrouwen, meer geloof in eigen kunnen en er is minder schooluitval, om maar wat te noemen. Dat wees onderzoek van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen uit. Alleen: hoe groot de besparing per saldo is en op wat voor termijn, is lastig te zeggen.’

Professionele begeleiding
De vrijwillige mentoren werken onder deskundige begeleiding vanuit SPiNN. Voordat ze beginnen krijgen ze een basistraining. Tijdens het mentorschap is er intervisie met medementoren, bijscholing en deskundigheidsbevordering door themabijeenkomsten en cursussen.

Lees ook het hele artikel in het Dagblad van het Noorden