Nieuwsbericht

Stop uitsluiting van jongeren, bied perspectief. Landelijke actie en lokale daadkracht vereist.

13 juni 2017 | 2 minuten lezen

Voorkom uitval en uitsluiting van jongeren. Geef polarisatie geen kans en zorg dat jeugd en ouders in achterstandswijken perspectief geboden krijgen: ‘Hou ze erbij -  Voorkom Uitsluiting van jongeren.’ Dat is de boodschap van het manifest dat jongeren en Sociaal Werk Nederland hebben aangeboden aan Tweede Kamerleden.

Wat de samenstelling van het nieuwe kabinet ook is, het voorkomen van uitsluiting van generaties jongeren moet hoge prioriteit hebben. Dat is nodig om de groeiende polarisatie in ons land een halt toe te roepen. Grote verschillen tussen arm en rijk. Geen gelijke kansen. Polarisatie ontwricht de samenleving.

Jeugd- en jongerenwerkers zijn als enige professionals in staat om vanuit de relatie met de jongere en ouders echt preventief te werken. Om vertrouwen op te bouwen met wijkbewoners, ouders, kinderen en jongeren. Maar hun werk is dweilen met de kraan open als armoede en criminaliteit niet bestreden worden, en signalen over persoonlijk vastlopen of ronselaars en radicalisering niet (kunnen) worden opgepakt.

In tien punten stelt Sociaal Werk Nederland in het Manifest Hou Ze Erbij wat er nodig is om de sociale kloof kleiner te maken en het risico op radicalisering, criminaliteit en maatschappelijke uitsluiting te verminderen. Het gaat om hard, én zacht. Om basale zaken die óók landelijke maatregelen vragen: het voorkomen van armoede, stimuleren van emancipatie en integratie, en merkbare aanpak van criminaliteit. Het vraagt om investeren in sociale basisvoorzieningen zodat effectieve hulp en preventie werkelijk vorm krijgt: of je nou psychisch, in je relatie, of op school of werk vastloopt. Het vraagt om lokale visie en daadkracht. Om investering in capaciteit voor buurtpedagogische ondersteuning, en een positieve vibe in de buurt. Om investeren in stevige daadkrachtige professionals die opgeleid zijn om dit ingewikkelde werk te doen in de wijk.

De tijd dringt. Er zijn genoeg rapporten geschreven; er is meer dan voldoende kennis over werkzame methoden voorhanden. Het is nu zaak om dat toe te passen. Dat vraagt tijd, aandacht, geld. Sociaal Werk Nederland roept landelijke en lokale overheden dringend op om in actie te komen.

Het manifest werd aangeboden aan een brede vertegenwoordiging van Tweede Kamerleden uit D66, SP, Denk, GroenLinks, PvdA, VVD en CDA. Zij ontvingen het manifest uit handen van Amir Icar en Adil Boutkabout, jongeren van het buurtpreventieteam in de Haagse Schilderswijk.

Het Manifest wordt onderschreven door Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, Liesbeth Huyzer, korpsleiding Nationale Politie, Koos Janssen, burgermeester Zeist en Lid commissie Bestuur en veiligheid VNG, Naima Azough, speciaal rapporteur extremisme en bevorderen sociale cohesie jeugddomein (VWS/OCW) en Gon Mevis, directeur-bestuurder ContourdeTwern, Tilburg.

Verder lezen: zie hier het interview met Gon Mevis in Zorg en Welzijn.
Zie voor het rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals van rapporteur Azough hier. 

Het Manifest Hou Ze Erbij sluit aan bij het gedachtegoed van Micha de Winter.