Nieuwsbericht

Hans van Ewijk neemt afscheid met boek

9 oktober 2014 | 1 minuut lezen

Op 1 oktober 2014 nam prof.dr. Hans van Ewijk na vijf jaar afscheid als bijzonder hoogleraar Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek. Op zijn verzoek bestond zijn afscheid niet uit toespraken, woorden van lof en cadeaus. Na korte inleidingen door rector Gerty Lensvelt-Mulders en Rik Bovenberg, voorzitter van de Marie Kamphuis Stichting, sprak hij een persoonlijke column uit over maatschappelijk werk, gevolgd door een tweede column van de hand van zijn opvolger, prof.dr. Margo Trappenburg. Beide columns zijn in het oktobernummer van Maatwerk terug te lezen. Zie de website van de Marie Kamphuisstichting.

Na afloop kregen alle aanwezigen een exemplaar van het boek Omgaan met sociale complexiteit: Omgaan met sociale complexiteit dat bestaat uit eerdere publicaties van Hans van Ewijk maar allemaal bewerkt en indien nodig geactualiseerd.

Sociale complexiteit vraagt veel van mensen, zeker als de claims vanuit de samenleving, het beleid, de burgers ook nog eens veeleisender worden. Niet ieder mens vindt zijn weg in een wereld waar het aankomt om zichzelf te positioneren en makkelijk te verbinden. Sociale kwetsbaarheid is een sluipend, toenemend probleem van onze tijd. Onze systemen en aanpakken zijn vaak nog te veel gericht op emancipatie, gelijkheid en landelijke aanpakken. 

Sociale professionals bieden ondersteuning aan mensen die moeite hebben met het dagelijks leven. Ze zoeken naar aanpakken die activeren en verbinden zodat voor mensen hun situatie leefbaar blijft en het risico van marginaliseren kleiner wordt. 

Dit boek legt een stevig fundament voor een transformatie van het sociale domein en een vernieuwing van de sociale professie. Hans van Ewijk neemt de lezer mee naar meeslepende analyses van wat er in de samenleving en de sector aan de hand is en doet constructieve voorstellen voor een nieuwe positionering van het sociaal werk in het beleid, de wijk, de wetenschap en het onderzoek. Hij maakt zich sterk voor het sociaal model als tegenhanger van een medisch model. 

Die visie sluit nauw aan op het advies van de Gezondheidsraad in september 2014.
De Gezondheidsraad stelt dat het sociaal werk een pijler onder de particptatiesamenleving is, en als verweesde sector een forse investering behoeft in de zin van een infrastructuur kennisontwikkeling en professionalisering. Een Must voor elke professional. Boek bestellen kan hier.