Nieuwsbericht

Factsheet: Ontdek hoe mbo-sociaal werkers organisaties krachtiger maken

12 juni 2024 | 2 minuten lezen

Investeringen in sociaal werk betalen zich dubbel en dwars terug, verschillende onderzoeken tonen dit aan, waaronder onderzoek van Cigarbox Impact Advisory in vier wijken in Nederland. Maar wat is sociaal werk zonder sociaal werkers? Uit cijfers die we in 2023 vanuit de Actieagenda De kracht van de mbo-sociaal werker ophaalden blijkt dat werkgevers vooral naar hbo-geschoolde sociaal werkers zoeken. Terwijl het aantal nieuwe studenten Social Work, met name bij het profiel Welzijn & Samenleving, afneemt. De instroom bij mbo sociaal werker niveau 4 is daarentegen tot ongekende hoogte gestegen. Vanuit de Actieagenda breken we mede daarom een lans voor meer inzet van (toekomstige) mbo-sociaal werkers in sociaalwerkorganisaties. We doen dit onder meer met regionale Roadshows in het werkveld.


Sociaal werkers van de toekomst
Stage-, leer-werk- en arbeidsplaatsen voor mbo-sociaal werkers blijven nu nog achter in vergelijking met hbo-plaatsen. Dat komt doordat werkgevers soms niet goed weten wat de (aankomend) mbo-sociaal werker te bieden heeft, of misschien door vooroordelen hierover. Ook kan er bij aanbestedingstrajecten sprake zijn van onduidelijkheid over het gewenste opleidingsniveau. De partners in de Actieagenda zetten zich in voor mbo sociaal werker stagiairs (niveau 4) en mbo-sociaal werkers, omdat zij de sociaal werkers van de toekomst zijn.

In de praktijk van sociaal werk komt de focus steeds meer te liggen op preventie en een collectieve aanpak. Dit vraagt om sociaal werkers die makkelijk verbinding leggen met inwoners, oplossingsgericht zijn, van aanpakken weten en doen wat nodig is. Bij uitstek de competenties en skills van de mbo-opgeleide sociaal werker. Daarnaast zorgen zij voor een goede mix van professionals in teams. Daarmee zijn sociaalwerkorganisaties ook nog eens een afspiegeling van de mensen en de maatschappij waar zij voor staan.

Tijdens regionale Roadshows gaan werkgevers, gemeenten, onderwijs en (aankomend) mbo-sociaal werkers met elkaar in gesprek over goede ervaringen, nieuwe samenwerkingen en de mogelijkheden voor het wegwerken van barrières. Want: Sociaal werk kan niet zonder mbo-sociaal werkers!

Factsheet
Lees bijgevoegde factsheet en maak kennis met mbo-sociaal werkers en de Actieagenda de kracht van de mbo-sociaal werker. Ontdek hoe kiezen voor mbo-sociaal werkers jouw organisatie krachtiger maakt! Neem vooral contact op voor meer informatie of om samen te sparren over mogelijkheden voor bijvoorbeeld de organisatie van een Roadshow in jouw regio. Projectleider is Dees Weyburg, desartes@icloud.com.

 

De partners van de Actieagenda De kracht van de mbo-sociaal werker zetten zich in om meer goede stageplaatsen, leerwerkplekken en arbeidsplaatsen te realiseren voor mbo-sociaal werkers. Belangrijk daarbij zijn: erkenning van de competenties en het vakmanschap van mbo-sociaal werkers, uitbreiding van de hoeveelheid leerbedrijven door een duidelijk en eenduidig erkenningsbeleid en meer geld voor de sector voor begeleiding van stagiairs.

De actieagenda is een initiatief van Sociaal werk Nederland, Sociaal Werk werkt!, MBO Raad en mbo-opleidingen.