Nieuwsbericht

Kort en krachtig: het verhaal van sociaal werk

4 juni 2024 | 3 minuten lezen

Hoe zorgen we dat we allemaal in grote lijnen hetzelfde vertellen, als het gaat over de kracht van sociaal werk? Een groep leden nam het voortouw en ontwikkelde samen met De Argumentenfabriek het verhaal van sociaal werk. Gon Mevis, directeur-bestuurder ContourdeTwern: “Deze kaart geeft een compact inzicht in ons werk.”

De (preventieve) waarde van het sociaal werk wordt steeds meer erkend. Aan talloze landelijke en regionale beleidstafels wordt de sector vertegenwoordigd door zowel bureaumedewerkers van Sociaal Werk Nederland als directeur-bestuurders van sociaalwerkorganisaties. Extra belangrijk dat we daar in de basis hetzelfde verhaal vertellen, als het gaat om de kern, de kracht en het karakter van sociaal werk. Om die reden nam een groep van zo’n vijftien leden samen met Sociaal Werk Nederland dit voorjaar het initiatief om dit verhaal samen vorm te geven, in vier denksessies begeleid door De Argumentenfabriek. Het eindresultaat is afgelopen week in de Algemene Leden Vergadering (ALV) namens de betrokken leden gepresenteerd door Gon Mevis (directeur-bestuurder ContourdeTwern) en Marlijn Lenselink (bestuurder Xtra) en daar met applaus onthaald.

Wat maakt het sociaal werk uniek?
Op de kaart die De Argumentenfabriek heeft ontwikkeld (download hem hier als pdf-bestand en als jpg-bestand), lees je het verhaal van sociaal werk: onze missie, impact en unieke werkwijze ten opzichte van andere organisaties in het sociaal domein. De 'wij' in de kaart zijn de leden van Sociaal Werk Nederland. Bovenaan de kaart vind je de missie:

Wij geloven erin dat ieder mens meetelt en vanuit diens eigen talenten mee kan doen aan onze samenleving. Vanuit deze overtuiging dragen wij bij aan een samenleving waarin wij werken aan verbinding, veerkracht, veiligheid en bestaanszekerheid in leefbare buurten. Onze unieke werkwijze resulteert in gemeenschappen van mensen die zichzelf kennen, handelen vanuit hun eigen kracht, elkaar helpen, en minder afhankelijk zijn van (zorg)instanties en voorzieningen.

In de kaart wordt de meerwaarde van sociaal werk uitgewerkt aan de hand van vijf blokjes: wat maakt het sociaal werk uniek?

  • Wij boren de kracht in mensen aan
  • Wij zien mensen
  • Wij zijn er, voor jong en oud
  • Wij zijn de verbindende schakel
  • Wij verstaan ons vak
     

Vertellen en herhalen
Gon Mevis en Marlijn Lenselink hebben het traject als inspirerend ervaren. Gon: “Ik was bij aanvang best kritisch. Zaak is om in zo'n traject niet te snel naar consensus te streven maar ook echt goed te beproeven wat er staat en of dat werkelijk klopt. En of toevoegingen ook echt een verbetering zijn. Hoe een en ander nu is gekanaliseerd, is mooi om te zien. En de ontvangst door de ALV was fijn!” Marlijn: “De gesprekken met collega-bestuurders over de kern van ons werk vond ik heel inspirerend. De beknoptheid en het ontbreken van vaktaal vind ik de kracht van het verhaal dat er nu ligt.”

Ik ga de kaart volgende week al benutten voor een presentatie

De bestuurders willen snel met het verhaal aan de slag. Marlijn: “De druk op de samenleving is groot waardoor partijen als zorgverzekeraars, woningcorporaties en zorginstellingen steeds meer geïnteresseerd raken in ons werk. Benut dit momentum om het verhaal te vertellen en te blijven herhalen vanuit de kracht van ons werk.” Gon: “Ik ga de kaart volgende week al benutten voor een presentatie aan partners waarmee we een maatschappelijke ontwikkelingsmaatschappij vormen. Ik denk namelijk dat de kaart een compact inzicht geeft in ons werk. Omdat de terminologie ook mooi aansluit bij waar wij bij ContourdeTwern mee bezig zijn, kan ik de kaart en het bijbehorende verhaal goed gebruiken in presentaties, in geschreven of mondelinge vorm, zowel intern als extern.”

Verder aan de slag
Als sociaalwerkorganisatie kun je het verhaal gebruiken in het gesprek met financiers, beleidsmakers en maatschappelijke partners, om de unieke meerwaarde van sociaal werk duidelijk te maken. Deze kaart dient hierbij als kapstok, en is niet in beton gegoten: maak er vooral je eigen verhaal van! In de komende periode gaan we als Sociaal Werk Nederland aan de slag om de kern en kracht van het sociaal werk verder handen en voeten te geven, in tekst en beeld.

Je vindt het verhaal van sociaal werk hier. Neem voor meer informatie contact op met manager communicatie Niels Bartels.


Op de foto: Lex Staal (links) en Gon Mevis (rechts) tijdens de ALV van 29 mei 2024