Nieuwsbericht

Lex Staal: ‘We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen’

8 mei 2024 | 1 minuut lezen

In vakblad Binnenlands Bestuur stond onlangs een interview met Farid Bouchlaghmi (‘Grassroots’ de oplossing in ‘probleemwijken’?). Bouchlaghmi, adviseur bij het ministerie van SZW en bestuurder bij een kleine grassroots organisatie in Rotterdam, stelt dat sociaal werkers vaak buitenstaanders en passanten blijven. Namens Sociaal Werk Nederland wil directeur-bestuurder Lex Staal dit beeld graag ontkrachten. Want burgerinitiatieven kunnen prima samenwerken met de grotere sociaalwerkorganisaties en misschien zelfs gebruik maken van hun infrastructuur.

Sterk geworteld
Volgens Staal zijn sociaalwerkorganisaties doorgaans sterk geworteld in een gebied, ze hoppen niet van de ene naar de andere gemeente. “In samenspraak met bewoners en de gemeente gaan zij aan de slag met wat er nodig is in de wijken. Wat dat betreft is er helemaal niet zoveel verschil met burgerinitiatieven.” Ook klopt de voorstelling niet dat sociaalwerkorganisaties in competitie zouden zijn met vrijwilligersorganisaties: “We hebben in Nederland 70.000 professionals en 450.000 vrijwilligers in het sociaal werk. De rol van de professional is altijd voor een deel geweest om vrijwilligers te ondersteunen. Het is en-en, niet of-of.”

Broodnodige samenwerking
Burgerorganisaties zouden vooral moeten doen waar ze goed in zijn, namelijk het aanwezig zijn in de wijken en het ondersteunen van inwoners. Staal: “Laat de ballast los. Ga kijken hoe je de rest, laten we zeggen de boekhouding, samen met een sociaalwerkorganisatie slim kan organiseren. Dat is al een hele mooie basis voor samenwerking.” En die samenwerking is broodnodig: “Met alle maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat hebben we elkaar – professionele organisaties en lokale initiatieven – keihard nodig. We moeten het samen doen en ons niet tegen elkaar laten uitspelen.”

Lees het gehele interview op de website van Binnenlands Bestuur.