Nieuwsbericht

Ontwikkeling mbo-certificaten: kansrijk voor arbeidsmarkt?

19 februari 2024 | 2 minuten lezen

De ontwikkeling van mbo-certificaten kan het pad effenen voor zij-instromers en herintreders om aan de slag te gaan in het sociaal werk. Ook kan het huidige sociaal werkers helpen om hun vakmanschap te versterken en hun inzetbaarheid te verbreden. Hoe zie jij dit als werkgever?

Het sociaal werk zucht onder een nijpend personeelstekort. In prognoses van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is sprake van bijna een vervijfvoudiging van het tekort aan sociaal werkers, van zeshonderd in 2022 naar 2.800 sociaal werkers in 2031. Meer dan de helft van de sociaalwerkorganisaties gaf in 2023 aan meer menskracht nodig te hebben. De pijn is voelbaar in een groeiend aantal openstaande vacatures.

Mbo-opleiding verbeterd
Goed nieuws is dat veel mbo-studenten voor de opleiding sociaal werk kiezen. En dat het Kwalificatiedossier (KD) Sociaal Werk, de basis voor de mbo-opleiding, vorig jaar is vernieuwd en nu nog beter inspeelt op wat gevraagd wordt in de praktijk van het sociaal werk. Studenten die per 1 augustus 2024 starten met de mbo-4 opleiding Sociaal Werker, worden volgens dit vernieuwde KD opgeleid. Het bevat werkprocessen die nauw aansluiten bij de centrale rol van het sociaal werk in de sociale basis en de verantwoordelijkheid van het sociaal werk als mensenrechtenberoep. Verder omvatten de werkprocessen alle leefgebieden uit het beroepscompetentieprofiel, die in samenhang van grote invloed zijn op de kwaliteit van het dagelijks leven van bewoners.

De waarde van mbo-certificaten
Sociaal Werk Nederland wil de mogelijkheid benutten om vanuit het vernieuwde KD te komen tot beroepsgerichte mbo-certificaten. Je kunt deze zien als een soort ‘deeldiploma’s’ van de volledige mbo-4 opleiding, die zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen van het KD die in samenhang (geleerd en getoetst) een zelfstandige waarde hebben op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de certificaathouder een aantal werkprocessen zelfstandig en in samenhang kan uitvoeren. Met deze certificaten kunnen sociaal werkers hun vakmanschap verder versterken en hun inzetbaarheid verbreden. Minstens zo belangrijk is dat dit kansen biedt voor sociaalwerkorganisaties om zij-instromers en herintreders te werven en hen met deze certificaten te bekwamen in belangrijke onderdelen van het vak. Zo vergroten we het potentieel aan sociaal werkers voor de branche.

Oproep: denk mee en steun onze aanvraag
We denken vooralsnog aan twee mbo-certificaten. Om die te kunnen ontwikkelen, moeten werkveld en onderwijs gezamenlijk een aanvraag doen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Naast Sociaal Werk Nederland als brancheorganisatie, moeten ook enkele werkgevers mee tekenen om te laten zien dat er draagvlak voor is vanuit de praktijk.

Om deze certificaten te ontwikkelen, hebben we jouw input en steun nodig. Daarom vragen we je een reactie te geven op dit voornemen door vijf vragen te beantwoorden:

  1. Zie je het belang van beroepsgerichte mbo-certificaten als middel om zij-instromers en herintreders op te leiden voor de branche? Waarom wel/niet?
  2. Zou je bereid en in staat zijn om zelf zij-instromers, herintreders en/of huidige sociaal werkers binnen je organisatie op te leiden om dit certificaat te behalen?
  3. Wat zou je nodig hebben in je organisatie om deze mensen daadwerkelijk op te leiden?
  4. Ondersteun je de aanvraag van Sociaal Werk Nederland voor de ontwikkeling van mbo-certificaten? En is jouw organisatie ook bereid de aanvraag mee te ondertekenen? (NB: dit verplicht je verder tot niets, het betekent alleen dat de certificaten ontwikkeld kunnen worden)
  5. Als we de mbo-certificaten mogen ontwikkelen, zou je dan t.z.t. betrokken willen zijn bij de (toetsing van de) uitwerking?

Je kunt de antwoorden op deze vragen vóór donderdag 29 februari a.s. doorgeven aan senior adviseur Edwin Luttik via e-mail of tel. (06) 2207 3745. Alvast hartelijk dank!

Lees ook: