Nieuwsbericht

Nieuw: handreiking Aan de slag met rechtsbescherming  

12 december 2023 | 2 minuten lezen

Rechtsbescherming - (sociaal)juridische informatie, advies en ondersteuning - zou er voor iedereen in Nederland moeten zijn. Waar je ook woont en wat je situatie ook is. Maar: het aanbod is erg versnipperd en niet alle inwoners weten waar zij waarvoor moeten aankloppen, blijkt uit onderzoek. Op dinsdag 12 december 2023 lanceerden Sociaal Werk Nederland en Divosa daarom de handreiking Aan de slag met rechtsbescherming vol praktijkvoorbeelden, mysteries en bouwstenen om rechtsbescherming lokaal te versterken. 

Gemeente heeft als meest nabije overheid de regierol
De handreiking is bedoeld voor gemeenten, die als meest nabije overheid een regierol hebben in het organiseren van rechtsbescherming, maar zeker ook relevant voor (lokale) sociale en juridische organisaties die met de gemeente samenwerken. Professionals in de uitvoering, beleidsmedewerkers en leidinggevenden vinden er geleerde lessen uit onderzoeken en inspiratie om vanuit hun eigen rol bij te dragen. Laat contact met de gemeente op zich wachten, schroom dan niet om zelf een stap te zetten.

Bouwstenen voor rechtsbescherming 
Het fundament voor rechtsbescherming bestaat uit (goede informatie over) een aanbod aan sociaaljuridische ondersteuning, die aansluit op de behoefte van inwoners. Om daar verder op te bouwen volgen veel praktijkvoorbeelden over toegang, bejegening en het bereiken van inwoners die de ondersteuning het hardst nodig hebben. Tot slot lees je in de handreiking hoe je lokaal nog beter kunt samenwerken en blijven leren in de uitvoering.

 

Het is niet verstandig dat de overheid nu stopt met financiering

Lex Staal, directeur-bestuurder van Sociaal Werk Nederland: "Met het afronden van het project is één ding in ieder geval overduidelijk geworden: mensen hebben laagdrempelige voorzieningen in de buurt nodig, waar zij terecht kunnen met vragen als ze vastlopen met de overheid. Vanuit het ministerie van Financiën, de Inspectie belastingen, toeslagen en douane, iedereen zoekt naar wegen om te voorkomen dat we een nieuwe toeslagenschandaal krijgen. Alle onderschrijven het belang van die laagdrempelige voorzieningen. Hoe vroeger je mensen helpt en ondersteunt, hoe groter de kans dat je ergere en kostbare problemen voorkomt. Daarom moet dit project ook doorgaan. Nog altijd is niet overal in Nederland zo’n laagdrempelige voorziening als sociaal raadslieden, het Juridisch Loket e.d. beschikbaar. Nog onvoldoende is de samenwerkingsketen goed in kaart gebracht en nog onvoldoende weten professionals, in het belang van cliënt, elkaar adequaat te vinden. Het is dan ook niet verstandig dat de overheid nu stopt met de financiering, net nu in kaart is gebracht wat er verder zou moeten gebeuren."

Mysterie Module 
Om te ontdekken wat er goed en mis kan gaan voor inwoners en professionals, is er aanvullend de Mysterie Module rechtsbescherming. Luister naar diverse ervaringen van inwoners en uitvoerders en ontrafel samen de mysteries. Zo word je je nog bewuster van wat een inwoner nodig heeft en in hoeverre het aanbod sociaaljuridische ondersteuning in jouw gemeente hierop aansluit.

Over het programma Robuuste rechtsbescherming 
In het programma Robuuste rechtsbescherming van Sociaal Werk Nederland en Divosa slaan gemeenten en andere (sociaalwerk)organisaties de handen ineen voor passende en laagdrempelige sociaaljuridische informatie, advies en ondersteuning voor iedereen, waar in Nederland je ook woont en wat je situatie ook is.

Ga naar de handreiking Aan de slag met rechtsbescherming.