Nieuwsbericht

Nooit meer Skeer jaar van start: update en interview

22 november 2023 | 1 minuut lezen

Het project Nooit meer Skeer is ruim een jaar van start. Doel van het project: inzicht krijgen hoe jongerenwerkers kunnen bijdragen aan het tegengaan van schulden bij mbo-studenten. Hoe staat het met het project? Waar ligt de komende tijd de focus op en wat laten de eerste voorzichtige resultaten van het onderzoek zien? Tijd voor een interview met projectleider Marieke Trentelman. 

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?
"We hebben niet stilgezeten! Bij alle drie de pilots worden sinds dit voorjaar gastlessen op de ROC's verzorgd. Er wordt gemonitord en waar nodig wordt de lesstof aangescherpt of aangepast. In Katwijk en Hoorn wordt er lesgegeven bij 7 klassen en bij de pilot in Den Bosch worden in totaal 3 klassen gedoceerd."

Wat zijn de eerste ervaringen van de jongeren en de jongerenwerkers?
"De jongerenwerkers reageren enthousiast op de lessen. Hoewel er wel een vertrouwensband nodig is voordat een jongere zich laat helpen, zijn de lessen een goed instrument om het ijs te breken. Zeker bij proactieve opvolging van de jongerenwerker lukt het goed om jongeren ook individueel te spreken. Ook de jongeren zelf zijn enthousiast: zo zegt 80% van de jongeren uit de pilots dat ze anderen met geldproblemen zouden doorverwijzen naar het jongerenwerk. Ook geeft ruim de helft van de leerlingen aan iets te hebben geleerd van de les. Inmiddels worden met tientallen jongeren individuele gesprekken gevoerd en is de eerste jongere al doorverwezen naar de schuldhulpverlening."

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
"De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest het lesaanbod aan te scherpen. Gedurende het project kijken we naar wat werkt, wat beter kan en hoe we dingen kunnen aanpassen. Zo hebben we uit de pilot in Den Bosch teruggekregen dat de theorieles uitdagender mag zijn omdat sommige leerlingen afhaakten tijdens de les. Aan de hand daarvan zijn wij een samenwerking aangegaan met onze lidorganisatie Diverz, waarbij de financieel jongerenwerker Michel Weening ons ondersteunt in het aanscherpen van het lesmateriaal. De nieuwe les is onder andere actueler en interactiever. En begin februari verwachten we de eerste tussentijdse resultaten, dat is natuurlijk spannend."

Meer weten over het project? Mail Marieke Trentelman via trentelman@sociaalwerk.nl