Nieuwsbericht

Commissiedebat IZA: maak werk van een echt integraal akkoord

10 oktober 2023 | 1 minuut lezen

We zijn één jaar onderweg met het Integraal Zorg Akkoord (IZA). â€‹Vanmiddag vergadert de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met demissionaire bewindslieden Kuipers, Helder en Van Ooijen over de voortgang. Sociaal Werk Nederland en Valente roepen de betrokkenen op om organisaties en domeinen van buiten de zorg nadrukkelijker te betrekken. “De gewenste transformatie van zorg naar gezondheid vraagt een gelijkwaardige inzet van zorg en preventie vanuit het sociaal domein, zowel in de besluitvormingsprocessen als in de financiering.”

Op de agenda vanmiddag staan de laatste stand van zaken en wapenfeiten na één jaar IZA; zie ook de Kamerbrief en voortgangsrapportage van de VWS-bewindslieden van 4 oktober jl. Sociaal Werk Nederland en Valente stellen vast dat de beoogde transformatie nog onvoldoende uit de verf komt. Knelpunten worden verplaatst in plaats van opgelost, het IZA beperkt zich tot het domein van de Zorgverzekeringswet en ook de oplossingen worden vooral daarbinnen gezocht. Onze oproep (zie bijlage hieronder) is daarom om ook andere partijen uit het sociaal domein meer bij de uitwerking van het IZA te betrekken. Het sociaal domein is immers net zo complex en gevarieerd als de zorg en kan als geheel niet alleen door de VNG en gemeenten worden vertegenwoordigd.

Demissionair minister Ernst Kuipers stelde eind september in zijn Els Borst Lezing vast dat we oplossingen moeten zoeken buiten de spreekkamer, als we gezondheidsverschillen in Nederland willen verkleinen. Hij verwijst in zijn lezing onder meer naar een langlopend project in Kopenhagen waarbij zorgpartijen de krachten bundelen met sociaal werk, woningcorporaties, buurthuizen en kinderdagverblijven. Met resultaat: “Gezondheidswinst is op komst, zonder dat er ook maar één witte jas aan te pas is gekomen”. Een aanpak die ook in Nederland navolging verdient. Het IZA, met de juiste partners en perspectieven aan tafel, biedt hiervoor een uitgelezen platform.

Lees hier de inbreng van de VNG voor het IZA-commissiedebat, waarin wordt benadrukt dat:

  • de randvoorwaarden op wetgeving en financiën op orde moeten zijn; 
  • het stelsel samenwerking mogelijk moet maken;
  • inzicht in de effecten van maatregelen nodig is; en
  • gezondheidsachterstanden ook het gevolg zijn van achterstanden op andere terreinen.