Nieuwsbericht

Geactualiseerd functieboek binnenkort beschikbaar

3 oktober 2023 | 1 minuut lezen

De afgelopen periode is door Sociaal Werk Nederland, samen met cao-partijen FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, hard gewerkt aan de actualisatie van het functieboek. En dat was geen overbodige luxe, want het huidige functieboek is meer dan twintig jaar oud.

Werkgevers gaven eerder aan behoefte te hebben aan een functieboek dat meer herkenbaar is en past bij deze tijd. En waarin functies zijn opgenomen met een meer generalistisch karakter. Bovendien mochten de loopbaanpaden niet ontbreken.

Het nieuwe functieboek voldoet aan die genoemde eisen. De geactualiseerde versie leidt niet direct tot veranderingen van de functies binnen de organisatie, maar je kunt het gebruiken als hulpmiddel om loopbaanpaden uit te stippelen of als referentiekader wanneer functies toe zijn aan herschrijving. Het functieboek komt binnen twee weken beschikbaar.

Mede dankzij de intensieve betrokkenheid van werkgevers en werknemers is deze nieuwe versie tot stand gekomen. De cao-tafel ondersteunt bij het gebruik en de implementatie van het functieboek. Zo komt er een website, een helpdesk, een leeswijzer en worden webinars georganiseerd.

Houd de site in de gaten, want zodra we meer nieuws te melden hebben lees je het hier.