Nieuwsbericht

Lancering manifest jongerenwerk: Laat alle jongeren meedoen!

3 oktober 2023 | 1 minuut lezen

Op donderdag 28 september is tijdens de landelijke dag van het kinder- en jongerenwerk uit handen van Lex Staal, bestuurder Sociaal Werk Nederland, het manifest ‘Laat alle jongeren meedoen’ uitgereikt aan wethouder Michiel van Willigen van Zwolle. Het manifest pleit voor meer inzet van kinder- en jongerenwerk om kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling, talenten en participatie. Leden van Sociaal Werk Nederland kunnen het manifest gebruiken in het gesprek met de gemeente om de positie van het kinder- en jongerenwerk te versterken. Bekijk hier het manifest.

Het manifest laat zien waarom kinderen en jongeren soms een steuntje in de rug nodig hebben, liefst laagdrempelig en zonder wachtlijsten. Dat steuntje in de rug stimuleert de talenten van kinderen en jongeren. De samenwerking met veiligheid, zorg onderwijs is daarvoor onmisbaar.

Drie wethouders die het kinder- en jongerenwerk een warm hart toedragen hebben een bijdrage geleverd aan het manifest. Bekijk hier een kort filmpje.

Het manifest is bedoeld om de waarde van het kinder- en jongerenwerk onder de aandacht te brengen van beleidsmakers van gemeentes. Om zo de positie en financiering van het kinder- en jongerenwerk te versterken.

Het manifest is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in samenwerking met verschillende stakeholders, leden en een aantal betrokken wethouders. Ook Sociaal Werk Nederland gaat de komende jaren aan de slag met het manifest. We brengen het onder de aandacht bij partners op het terrein van veiligheid, zorg en onderwijs en gebruiken het manifest om samenwerkingen aan te gaan of te versterken.