Nieuwsbericht

Oproep VNG aan politiek: pak door!

5 september 2023 | 1 minuut lezen

De VNG roept het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer op om op een vijftal urgente maatschappelijke onderwerpen door te pakken. Nu het kabinet is gevallen bestaat het risico dat de geplande verbeteringen op het terrein van de participatiewet en armoedebestrijding stilvallen. Dit is onacceptabel. Sociaal Werk Nederland onderschrijft dan ook de oproep en de urgentie van het pamflet.

Al lange tijd zetten de VNG en Sociaal Werk Nederland zich gezamenlijk in voor bestaanszekerheid en goede uitvoering op het terrein van zorg en ondersteuning, werk, inkomen en armoedebestrijding. Met name de alinea in het pamflet die gaat over bestaanszekerheid heeft veel overlap met de inzet en zorgen van Sociaal Werk Nederland.

'Steeds meer mensen lukt het niet om rond te komen. Het CPB waarschuwde in augustus dat zonder maatregelen het aantal inwoners in armoede kan oplopen tot 1 miljoen. De aanpak van het bestrijden van armoede ligt voor een groot deel bij de gemeente. Tegelijkertijd moet het rijk het inkomensbeleid op orde brengen door verhoging van het minimumloon en de bijstand, anders blijft het voor gemeenten dweilen met de kraan open.'

Lees het hele bericht op de website van de VNG.