Nieuwsbericht

Urgente oproep gemeenten tot indexering tarieven sociaal werk

30 augustus 2023 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft aan alle gemeenteraden een brief gestuurd met daarin de dringende oproep de tarieven voor het sociaal werk te indexeren. De oproep is noodzakelijk gezien de loon- en prijsstijgingen van de afgelopen tijd en het feit dat de financiering al langer onder druk staat in veel gemeentes. De brief is mede verzonden namens alle leden van Sociaal Werk Nederland en is geadresseerd aan de griffiers en gemeentesecretarissen. De brief is via e-mail gestuurd op woensdag 30 augustus. 

De tekst van deze brief is meegelezen en van commentaar voorzien door een diverse groep leden. De brief is terug te vinden in de bijlage van dit nieuwsbericht. Let op: de eerder verzonden brief aan de hoofdcontactpersonen hierover is aangepast en bevat inmiddels bijgestelde OVA-percentages voor 2023 en 2024.

Als Sociaal Werk Nederland hopen we dat dit signaal een waardevolle aanvulling is op de lokale gesprekken en inspanningen voor reële indexering van de tarieven. Ook de komende tijd blijven wij ons hiervoor landelijk inzetten.