Nieuwsbericht

Onderhandelaarsakkoord Cao Sociaal Werk

28 juni 2023 | 1 minuut lezen

Deze week is Sociaal Werk Nederland erin geslaagd een onderhandelaarsakkoord te sluiten met FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn. De belangrijkste afspraken zijn de structurele loonsverhoging van 7% per 1 juli 2023, 4% per 1 januari 2024 en 4% per 1 juli 2024. De cao krijgt een looptijd van 25 maanden. Dit onderhandelaarsakkoord leggen wij voor aan onze leden tijdens een extra ALV op 5 juli a.s. van 09.30 tot 12.00 uur. Ook de vakbonden geven hun leden de gelegenheid om hun stem uit te brengen.

Financieel en inhoudelijk
In een tijd waarbij arbeidsmarktkrapte en de inflatie een belangrijke rol spelen is het van belang om aantrekkelijke werkgevers te blijven. Met dit akkoord geven we daar invulling aan. Dit doen we niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. Voor werkgevers en werknemers zijn eigen regie en dialoog belangrijke thema’s. Eigen regie op duurzame inzetbaarheid, op professionaliteit en op arbeidsvoorwaarden die dat ondersteunen. Dit uit zich in de cao bijvoorbeeld in de optimale inzetbaarheid en keuzevrijheid van werknemers. Deze principes blijven bestaan en daarnaast wordt verder vorm en inhoud gegeven aan intervisie, het goede gesprek, strategische personeelsplanning en het loopbaanbudget.

Modern werkgeverschap
Maatwerk en keuzevrijheid dragen voor een belangrijk deel bij aan modern werkgeverschap. Het biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om werk en privé goed op elkaar af te stemmen of om invulling te geven aan dat wat nodig is op elk moment van de carrière van de werknemer. Desondanks zijn er nog verbeteringen mogelijk. De cao wordt inclusiever zodat deze herkenbaar is voor eenieder en er komt de mogelijkheid voor de werknemer om een feestdag naar keuze in te zetten voor een andere niet-wettelijke feestdag van een andere religie.

Duurzame inzetbaarheid
Optimale individuele inzetbaarheid van werknemers zodat ze gezond, vitaal en met plezier kunnen werken is enorm van belang in de huidige krappe arbeidsmarkt. We zien dat nog meer gebruik kan worden gemaakt van het loopbaanbedrag. We hebben afgesproken om het gebruik van het loopbaanbudget te evalueren en bijvoorbeeld te bezien of er meer of minder kadering nodig is. Daarnaast zal de cao-tafel een lijst publiceren met goede voorbeelden waaraan het loopbaanbedrag kan worden besteed.

Extra ALV
Het onderhandelaarsakkoord wordt besproken tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op 5 juli 2023 van 09.30 tot 12.00 uur­­­­­. Directeuren-bestuurders van onze leden hebben hiervoor per e-mail een uitnodiging ontvangen.

Als zowel de leden van Sociaal Werk Nederland als die van FNV en CNV instemmen, is er een definitief akkoord. Op basis daarvan worden vervolgens de teksten voor de nieuwe Cao Sociaal Werk opgesteld.