Nieuwsbericht

Internetconsultatie Participatiewet in Balans geopend

6 juni 2023 | 1 minuut lezen

Met het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans' zet de regering de eerste stappen om te komen tot een (uitvoering van de) Participatiewet waarbij de menselijke maat en vertrouwen meer centraal komen te staan. De regels en ondersteuning van de Participatiewet moeten beter aansluiten op de mogelijkheden en omstandigheden van de mensen voor wie ze bedoeld zijn, de rechtszekerheid moet worden vergroot en er moet meer handelingsruimte komen voor de uitvoerend professional.

Door een samenhangend pakket van ruim twintig maatregelen wil de regering de uitvoerder bij de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank op korte termijn meer ruimte bieden om te doen wat nodig is om mensen met een bijstandsuitkering goed te ondersteunen. In eerste instantie om hen aan het werk te helpen, en als dat (nog) niet kan te zorgen voor een toereikend inkomen en andere vormen van participatie. Ook wordt beoogd meer rechtszekerheid te bieden aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen over hun rechten en plichten.

De internetconsultatie Wijziging van de Participatiewet in verband met het op onderdelen in balans brengen van de wet tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving is nu geopend. Je kunt reageren tot donderdag 29 juni 2023.

Mede namens Sociaal Werk Nederland bereidt de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) een reactie voor.