Nieuwsbericht

Brandbrief kabinet: waarborg bestaanszekerheid voor iedereen

2 juni 2023 | 2 minuten lezen

Nederland staat in de top vijf van rijkste landen ter wereld. Toch komt een steeds grotere groep mensen ernstig in de financiële problemen. De Landelijke Armoedecoalitie, waarvan ook Sociaal Werk Nederland deel uitmaakt, voert tot Prinsjesdag campagne om bestaanszekerheid voor iedereen te verankeren in de rijksbegroting voor 2024. 

Bestaanszekerheid is de absolute ondergrens
Het afgelopen jaar heeft het kabinet veel maatregelen genomen tegen armoede. Deze hebben effect, maar de meeste zijn tijdelijk en regelmatig is het domweg niet genoeg. Het gevolg? Een miljoen mensen hebben niet genoeg geld om te eten, de huur te betalen en het huis te verwarmen. Meer dan 200.000 Nederlandse kinderen groeien op in armoede.

Bestaanszekerheid vraagt om structurele politieke keuzes
De politiek is nu aan zet om te zorgen dat iedereen kan voorzien in de eerste levensbehoeftes. Hoe? Als Landelijke Armoedecoalitie roepen we de Tweede Kamer en het kabinet op om bestaanszekerheid te verankeren in de begroting voor 2024. Dat betekent:

  • Verhoog het minimumloon tot 14 euro per uur en hou de koppeling met uitkeringen in stand.
  • Vereenvoudig het toeslagenstelsel en de uitvoering van basisregelingen.
  • Ga in de regelgeving uit van vertrouwen. Zorg ervoor dat mensen kunnen eten, wonen, hun huis kunnen verwarmen, toegang hebben tot zorg, kunnen werken en meedoen.

Campagne: de gezichten achter de cijfers
Tot aan Prinsjesdag voert de Landelijke Armoedecoalitie campagne om de politiek bewust te maken van de mens achter de cijfers. De campagne brengt pijnlijk in beeld hoe het is om noodgedwongen te moeten leven op een standaard die onaanvaardbaar is. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Ellen die steeds meer moet passen en meten bij het boodschappen doen.

Wie zijn wij?
De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, CNV, FNV, Gemeente Utrecht, Horus, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUN Nederland, Valente, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de Armoedecoalitie inhoudelijk met kennis over wat werkt bij een effectieve aanpak van armoede en schulden.

Lees de brandbrief hier.

Update d.d. 6 juli 2023: lees hier de kamerbrief van minister Schouten in reactie op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie.