Nieuwsbericht

RI&E: Arbeidsinspectie kán op bezoek komen

1 juni 2023 | 1 minuut lezen

Binnenkort gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie bij een groot aantal organisaties in de sector Zorg en Welzijn controleren op de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het bijbehorende plan van aanpak en het basiscontract. Heeft jouw organisatie de RI&E op orde? Zo niet, dan heb je vanaf nu nog drie maanden de mogelijkheid om dit te regelen.


De controles zullen o.a. plaatsvinden bij kleine en middelgrote organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke opvang en welzijnsorganisaties. Dus ook onze leden kunnen gecontroleerd worden. 

Aankondiging inspectie
De Arbeidsinspectie kan binnenkort vragen om de actuele RI&E van jouw organisatie, het bijbehorende plan van aanpak en het basiscontract op te sturen. Als je geselecteerd bent, ontvang je in de eerste week van september van de Arbeidsinspectie het schriftelijke verzoek om deze documenten digitaal bij hen aan te leveren. Je hebt vanaf nu nog drie maanden de mogelijkheid om de documenten in orde te brengen. 

In de aankondigingsbrief hieronder staat meer informatie over de controles en legt de Arbeidsinspectie uit wat ze van de organisatie verwacht.