Nieuwsbericht

Behoud vrijstelling btw schuldhulp en maatschappelijk werk

25 april 2023 | 1 minuut lezen

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad bij beleidsbesluit bepaald dat instellingen voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk met en zonder winstoogmerk vrijgesteld blijven van btw. Vorige week oordeelde de Hoge Raad dat de vrijstelling te ruim geformuleerd en in strijd met de wet is, waardoor commerciële instellingen 21 procent btw verschuldigd zouden zijn. Dit is nu dus gerepareerd: zie het Besluit van 19 april jl. in de Staatscourant. Staatssecretaris Van Rij gaat nieuwe wetgeving voorbereiden.

Het arrest van de Hoge Raad op 14 april jl. is een unicum: het is niet eerder voorgekomen dat een uitvoeringsbeschikking – ten gunste van belastingplichtigen – onverbindend wordt verklaard. De gehele fiscale praktijk heeft ook jaren gehandeld (zowel belastingplichtigen als de Belastingdienst) naar de uitvoeringsbeschikking: vrijstelling van btw voor commerciële instellingen voor schuldhulpverlening en maatschappelijk werk.

Op de website van Schuldinfo wordt gewezen op een ander gevolg van het arrest van de Hoge Raad met het beleidsbesluit dat ‘bewind’ en ‘curatele’ voortaan onder vrijstelling maatschappelijk werk valt. Je vindt hier ook linkjes naar onderliggende documenten.

Sociaal Werk Nederland volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

Neem in geval van vragen contact op met Marcel Mathijssen.