Nieuwsbericht

Een eerste begin met ‘rechtvaardig’ klimaatbeleid

7 april 2023 | 2 minuten lezen

Op vrijdag 31 maart jl. organiseerden het Nationaal Klimaat Platform en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een webinar over klimaatrechtvaardigheid. Aanleiding was het rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten dat de WRR onlangs uitbracht. In het webinar ging het vooral over de sociale kant van klimaatbeleid en hoe je mensen in wijken bereikt: “Die Powerpoints met de argumenten waarom het allemaal moet, die werken daar niet.”

De mini-poll voorafgaand aan het webinar windt er geen doekjes om: de meeste mensen vinden het huidige klimaatbeleid in Nederland onrechtvaardig. Het WRR-rapport biedt met 10 principes handvatten om meer rechtvaardigheid in te bouwen in het klimaatbeleid: van verdeling naar draagkracht, nut of profijt, tot aan ‘de vervuiler betaalt’. Het rapport helpt in de agendering en de discussie. Maar er is méér nodig om tot concretisering te komen, want het laatste klimaatrapport van het IPCC maakt resultaten op korte termijn nog urgenter, aldus Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging, één van de sprekers tijdens het webinar.

Sociaal vraagstuk
Richard de Brabander, lector Ecosociaalwerk aan Hogeschool InHolland gaf aan blij te zijn met de aandacht van de WRR voor kwetsbare groepen, want die worden vaak vergeten. Hij plaatst ook een kanttekening: “In de wijken is het vaak niet de economische kant, maar juist de sociale kant die ertoe doet. Die Powerpoints met de argumenten waarom het allemaal moet, die werken daar niet. Het gaat de mensen om de verhalen.” Die verhalen kent Hannah Wiersinga, opbouwwerker bij Bindkracht10 in Nijmegen, maar al te goed: “Het energievraagstuk is heel sociaal en breder dan koken op inductie. Wij komen achter de voordeur en zien dat bewoners veel zorgen hebben over energie, over hoe ze rond moeten komen. Dus ze hebben er veel aan als we de stress kunnen verlichten, met verhalen die dicht bij hen staan.”

Kijk het webinar terug
Een uitgebreid verslag vind je op de website van het Nationaal Klimaat Platform. Je kunt daar ook het webinar in zijn geheel (1,5 uur) of per onderdeel (deel 1 of deel 2) terugkijken.

Ecosociaalwerk en het Jaarcongres
Tijdens het Jaarcongres Sociaal Werk 2023 op 24 mei a.s. in Den Bosch wijden we een sessie aan de klimaat- en energietransitie. Hoe blijf je als sociaal werker attent op wat deze transitie betekent voor wijkbewoners? Hoe kun je de vertaalslag maken van individuele gevallen naar structurele, onderliggende problematiek en adequate acties ondernemen? Wat heb je nodig om deze politiserende rol waar te maken? Meld je snel aan en selecteer de sessie ‘Laat bewoners niet in de kou staan!’ in workshopronde 2.

Neem voor informatie of een gesprek over de rol van sociaal werk in de klimaat- en energietransitie contact op met senior adviseur Edwin Luttik via e-mail of tel. (06) 2207 3745.

Lees ook: