Nieuwsbericht

Vennootschapsbelastingplicht? Doe de check!

7 maart 2023 | 2 minuten lezen

De afgelopen weken zijn sociaalwerkorganisaties volop bezig geweest met de jaarrekening. Misschien heeft ook de vennootschapsbelastingplicht, en eventuele twijfels daarover, daarbij door je hoofd gespeeld.

Wat zijn de hardnekkigste misverstanden onder sociaalwerkorganisaties over de vennootschapsbelastingplicht?

  • “We zijn ANBI/non-profit, dus we hebben geen Vpb-plicht”
  • “We zijn geen onderneming, dus we hebben geen Vpb-plicht”
  • “We streven niet naar winst, dus we hebben geen Vpb-plicht”
  • “Een vergelijkbare sociaalwerkorganisatie bij ons in de buurt is niet Vpb-plichtig, dus wij vast ook niet”
  • “We hebben een verklaring van de accountant dat we niet Vpb-plichtig zijn, dat is toch voldoende?”
     

Check of je organisatie Vpb-plichtig is!
Het risico op een forse aanslag, of de onzekerheid daarover, vermindert aanmerkelijk als je op tijd de juiste stappen zet. Maak daarom vooral gebruik van deze tool om te bepalen of je organisatie Vpb-plichtig is. Zo ja, dan kun je door aftrekposten op te voeren ervoor zorgen dat je minder of zelfs niets hoeft te betalen. Zeker als je met veel vrijwilligers werkt, is dat een kansrijke mogelijkheid. Inmiddels maken al tal van organisaties hiervan gebruik, zowel van het self-assessmentinstrument als van de vervolgstap: de uitkomst (tegen betaling) laten beoordelen door bureau Juyst.

Luidt de uitkomst ‘Twijfel’ of ‘Vpb-plichtig’, dan is ons advies is: ga naar het Belastingkantoor. Ook hierin kan bureau Juyst begeleiding bieden. De Belastingdienst zegt ‘compliant gedrag’ te belonen, met andere woorden: als je zelf aan de bel trekt, kun je op enige coulance rekenen.

Ook met terugwerkende kracht
De Vpb-plicht kan ook met terugwerkende kracht worden opgelegd. Volgens een sociaalwerkorganisatie die dit was overkomen, kost het weken, zo niet maanden om dan alle benodigde informatie op te halen. Je moet over vijf jaar terug een fiscale exploitatierekening opstellen. Dus de les is: hoe langer je wacht, hoe meer rompslomp.

Je vindt de Vpb-toolkit via deze link.

Heb je vragen of suggesties? Neem contact op met senior adviseur Marcel Mathijssen.

Aanvulling augustus 2023:
Op 8 augustus 2023 is het subsidiebesluit herzien. Dat is een belangrijk gegeven voor o.a. sociaalwerkorganisaties, omdat m.b.t. (deels) gesubsidieerde instellingen in het aangepaste besluit wordt ingegaan op het begrip 'subsidiabele' activiteiten. Dit kan mogelijk in bepaalde situaties het vpb-risico voor welzijnsorganisaties verkleinen. Klik hier voor het aangepaste besluit.