Nieuwsbericht

Beter aanbesteden: ga in dialoog met je gemeente

21 februari 2023 | 1 minuut lezen

In het kader van het project Beter aanbesteden organiseert Sociaal Werk Nederland een inspiratiebijeenkomst voor lidorganisaties en gemeenten. Door aandacht te besteden aan een dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over inkoop(proces), kwaliteit en impact kan uitvoering en beleid dichter bij elkaar komen, waardoor de opdracht beter uitgevoerd wordt. Dit alles onder realistische wensen, verwachtingen en voorwaarden. Aanmelden kan hier.

Door de nieuwe Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 komt er meer ruimte voor de dialoog over kwaliteit en vervalt de noodzaak om offertes te maken en deze alleen te beoordelen op prijs. Op deze manier kan het gesprek tussen gemeente en sociaalwerkorganisatie straks weer over de inhoud van sociaal werk gaan. Dit is voor Sociaal Werk Nederland aanleiding om een inspiratiegids te maken: een uitgave met aanbevelingen, lessen en ervaringen om de nieuw ontstane ruimte daadwerkelijk te benutten. De bevindingen uit de bijeenkomst worden ook meegenomen in de inspiratiegids. 

Voor wie en wanneer?
Voor directeur(-bestuurders), (financieel) managers, kwaliteitsmedewerkers én je gemeente. Nodig je gemeente alvast uit!
Op 28 maart 2023, van 13.30 – 16.00 uur bij Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht.

Programma
Het programma in hoofdlijnen:

  • Informatie over de nieuwe wetgeving en ruimte die het biedt
  • Aandacht voor kwaliteitsaspecten in de inkoop dialoog
  • Inspiratie uit de praktijk
  • Ruimte voor gesprek en discussie: alle suggesties en ideeën voor inspiratiegids zijn welkom
  • Aansluitende borrel.
  • Aanmelden kan hier.

Kom vooral samen met je gemeentelijke partner!