Nieuwsbericht

Aanpassing Klokkenluidersregeling

19 april 2023 | 1 minuut lezen

De interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden gaat voor meer werkgevers gelden en de kring van beschermden wordt uitgebreid, er worden strengere eisen gesteld aan de interne meldprocedure en een klokkenluider hoeft de misstand niet eerst intern te melden. Wanneer de wet ingaat is nog niet bekend.

Dit zijn enkele aanpassingen in de Wet Huis voor klokkenluiders die wordt vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders. De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2023 ingestemd met het voorstel voor vervanging. Eén van de gevolgen is dat meer werkgevers een interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden moeten hebben. Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe wet ingaat. Zodra we hier meer over weten, volgt een update.

Interne meldprocedure gaat voor meer werkgevers gelden
Volgens de huidige Wet Huis voor klokkenluiders moeten werkgevers met minstens 50 werknemers nu al over een interne meldprocedure beschikken.  Volgens de huidige Wet Huis voor klokkenluiders tellen hierbij behalve de werknemers, ook uitzendkrachten mee die minstens twee jaar in dienst zijn.

In de nieuwe situatie vallen ook vrijwilligers en stagiairs, als zij een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen, onder de 50 werknemers. Dat betekent dat de verplichting om een interne meldprocedure vast te stellen voor meer werkgevers gaat gelden.

Kring van beschermden
De interne meldprocedure dient in de nieuwe situatie in elk geval open te staan voor alle werknemers, inclusief uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers, indien zij een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Ook sollicitanten, aandeelhouders, zzp’ers, leveranciers, personen die de melder bijstaan, zoals een vertrouwensadviseur, familieleden en collega’s van de melder worden beschermd.

Lees ook de adviesbrochure van het Huis voor Klokkenluiders over hoe je de meldregeling inricht. 
Ben je op zoek naar een voorbeeld van een modelregeling, kijk dan op de site van de Stichting van de Arbeid