Nieuwsbericht

Reactie op onderzoek naar discriminatie in sociaal werk

3 februari 2023 | 1 minuut lezen

Vanochtend verscheen op Nu.nl het artikel ‘Discriminatie in sociale sector lastig aan te pakken door vele vrijwilligers’. Het bericht is gebaseerd op nog te verschijnen onderzoek van kennisinstituut Movisie naar discriminatie en racisme in het sociaal werk. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de werknemers in het sociaal werk die deelnamen aan de Movisie-peiling, discriminatie of microagressie heeft ervaren.

Sociaal Werk Nederland, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en Verdiwel, de beroepsvereniging van bestuurders van sociaal werk, willen benadrukken dat discriminatie niet thuis hoort in het sociaal werk. Hier staan wij voor en dit is ook verankerd als kernwaarde in de Beroepscode voor professionals in sociaal werk en in het kwaliteitsbeleid voor sociaalwerkorganisaties.

Dit neemt niet weg dat sociaal werkers midden in de samenleving werken, voor en met mensen in kwetsbare omstandigheden. En in die samenleving komen racisme en uitsluiting helaas overal voor, bewust en onbewust. Het signaleren en bespreekbaar maken van discriminatie is heel belangrijk in onze sector en we ondersteunen onze professionals en vrijwilligers op verschillende manieren hoe hiermee om te gaan. Het is juist ook een van de kerntaken van sociaal werk om bruggen te slaan tussen (groepen) mensen en wederzijds begrip te bevorderen. Hier zijn krachtige voorbeelden van uit de praktijk: zoals mensen in het buurthuis die voor elkaar koken of een theatervoorstelling over gevoelens van discriminatie.

Als organisaties van werkgevers en professionals staan we samen voor een veilige werkomgeving voor onze sociaal werkers, vrijwilligers en bewoners en we blijven ons hiervoor inspannen. De bevindingen vanuit het onderzoek van Movisie bieden ons hiervoor mogelijk nuttige nieuwe inzichten en handvatten. We gaan hierover graag verder in gesprek.

Aanvulling: lees hier het rapport Aanpak van discriminatie in de sociale basis van Movisie dat op vrijdagmiddag 3 februari 2023 verscheen, en de begeleidende themapagina met onder meer acht tips om discriminatie in de wijk tegen te gaan.