Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland wenst u een sociaal en verbindend 2023

21 december 2022 | 1 minuut lezen

In de week tussen Kerst en Nieuwjaar is ons kantoor gesloten. Onze juristen zijn uiteraard wel bereikbaar via Juridische Zaken Online.

Beste leden,

Vorig jaar rond de feestdagen zaten we nog in een ‘intelligente lockdown’. Dit voelt alweer lang geleden, misschien ook wel omdat er in 2022 zoveel is gebeurd. We zagen trekkers op het Malieveld, een invasie in de Oekraïne, energiearmoede en prijsplafonds.

Maar veel van de crises die in het afgelopen jaar de kop opstaken, sluimeren al veel langer. Lastige politieke keuzes werden keer op keer doorgeschoven. Nu wordt blijkbaar pas écht breed de urgentie gevoeld: in de portemonnee, door personeelskrapte in de zorg of een oververhitte woningmarkt. Maar sociaal werkers weten dat veel Nederlanders al heel lang in de crisis-stand staan. Tim ’S Jongers schreef laatst treffend dat de crises van vandaag een jarenlang gebrek aan solidariteit blootleggen.

Nu de stormbal is gehesen, weten bewindslieden en beleidsbepalers ons te vinden: in het sociaal domein moet het gebeuren! Vele ogen zijn gericht op het sociaal werk om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Om te helpen de zorg betaalbaar te houden, om bij te dragen aan verbinding in de samenleving, om mensen in kwetsbare posities te bereiken en perspectief te bieden. Er liggen volop kansen voor onze branche en beroepsgroep om onze meerwaarde te laten zien. 2023 wordt dan ook het jaar waarin we een trotse stap vooruitzetten. Waarin we stevige bruggen slaan met de zorg en andere partners, en landelijk én lokaal knokken voor de juiste randvoorwaarden om ons waardevolle werk te kunnen doen.

Als Sociaal Werk Nederland zien we het nieuwe jaar vol vertrouwen en ambitie tegemoet. Wat ons betreft: snel uit de crisismodus en vanuit solidariteit duurzaam bouwen aan een sterke sociale basis, vitale wijken en veerkrachtige inwoners.

Wij wensen je sfeervolle feestdagen en alvast een sociaal, verbindend en hoopvol 2023.

Lex Staal
directeur-bestuurder