Nieuwsbericht

Concept wetsvoorstel: LOSR waarschuwt voor nieuwe armoedeval

24 augustus 2022 | 1 minuut lezen

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) heeft via internetconsultatie gereageerd op het concept wetsvoorstel Huurverlaging 2024 voor huurders met lager inkomen. Woningcorporaties worden verplicht om de huur te verlagen. Een goed voorstel, maar de LOSR waarschuwt: voorkom een armoedeval.

Sociaal raadslieden zien vaak huurders met een laag inkomen met te hoge woonlasten. De LOSR vindt het dan ook een goed voorstel om de huur voor deze huurders structureel te verlagen.

Het wetsvoorstel voorziet in een huurverlaging voor de groep huurders met een inkomen niet hoger dan 120% van het sociaal minimum en een maandhuur hoger dan € 550. Voor deze groep worden woningcorporaties verplicht om met ingang van 2024 de huur te verlagen naar € 550. Na de huurverlaging in 2024 kan de woningcorporatie de betreffende woningen vanaf 2025 weer in haar reguliere huurverhogingsregime meenemen.

Armoedeval
De LOSR vindt het voor deze groep huurders een prima voorstel. Echter, als je inkomen in het peiljaar 2022 één euro hoger is, dan kom je niet in aanmerking voor deze regeling. De schade is dan enorm: je loopt een huurverlaging mis vanaf 2024 wat ook doorwerkt in de jaren daarna.

De inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum wordt vaker gesteld, bijvoorbeeld bij lokale minimaregelingen en de energietoeslag. Bij een inkomen net boven deze grens, is sprake van een armoedeval. Men is slechter af dan wanneer het inkomen net onder de 120% valt. Met de voorgestelde regeling wordt de armoedeval verder versterkt.

De LOSR is van mening dat dit eenvoudig is te voorkomen door ook een huurverlaging toe te passen bij een inkomen boven de 120% van het sociaal minimum, maar dan afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Ingangsdatum
De huurverlaging gaat pas in vanaf 2024. Vanwege de inflatie en gestegen energieprijzen zijn er veel huishoudens die niet of nauwelijks kunnen rondkomen. De LOSR pleit er dan ook voor om alles in het werk te stellen voor het ingaan van de regeling vanaf 2023.

Meer informatie
- Brief LOSR internetconsultatie Huurverlaging 2024 voor huurders met lager inkomen
- Internetconsultatie Huurverlaging 2024 voor huurders met lager inkomen