Nieuwsbericht

Streep door wetsvoorstel Hervorming van de huurtoeslag

24 augustus 2022 | 2 minuten lezen

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) heeft met zorg gereageerd op het concept wetsvoorstel Hervorming van de huurtoeslag. Het loskoppelen van het recht op huurtoeslag van de hoogte van de huur heeft grote financiële gevolgen voor huurders met een hoge huur. Het wetsvoorstel is niet de oplossing voor de gesignaleerde problemen.

Het wetsvoorstel ‘Hervorming van de huurtoeslag’ wordt ingegeven door de ambitie om tot een simpeler systeem te komen. Maar, hoe simpeler het systeem, hoe grofmaziger het wordt. Voorgesteld wordt om de hoogte van de huurtoeslag niet meer afhankelijk te maken van de hoogte van de huur. Dit heeft grote gevolgen: bij een gelijk inkomen krijgen de burgers hetzelfde bedrag aan huurtoeslag, of de huur nu € 700,- of € 400,- is. De bedragen van de huurtoeslag worden dan niet meer op een rechtvaardige manier verdeeld.

Zolang er nog serieuze woningnood is, hebben burgers geen woning/huur te kiezen. Het wetsvoorstel zal tot gevolg hebben dat de ene burger wel en de andere burger niet kan rondkomen. Het is niet uit te leggen dat iedereen hetzelfde bedrag krijgt onafhankelijk van de hoogte van de huur. De LOSR verwacht financiële problemen voor de huurders die in een wat duurdere woning wonen.

Bovendien klopt de onderbouwing van het wetsvoorstel niet. Zo wordt als argument het grote aantal terugvorderingen en nabetalingen aangevoerd. Daar gaat dit wetsvoorstel nagenoeg niets aan veranderen. Immers, het grote aantal terugvorderingen en nabetalingen wordt vooral veroorzaakt door schommelingen in het inkomen. Er ontstaan vrijwel geen huurtoeslagschulden door een onjuiste huur. Met invoering van de voorgestelde regelingen zullen de terugvorderingen dus niet verdwijnen.

Daarnaast wordt als argument genoemd dat huurders de jaarlijkse huurverhoging ingewikkeld vinden, maar de meeste huurders hoeven de huurverhoging niet zelf door te geven, omdat de woningcorporaties dit doen.

Gevolgen
De financiële gevolgen zijn voor huurders met een hoge huur te groot. Dit zijn de huurders die het nu ook al financieel zwaar hebben, omdat ze door de kwaliteitskorting en aftoppingsgrens al relatief veel huur betalen.

Ook zijn er zorgen over de gevolgen voor grote gezinnen en gehandicapten. De indruk is dat deze groepen fors minder huurtoeslag zullen gaan ontvangen. Dat zijn groepen die geen keuze hebben in het woningaanbod en meestal zijn aangewezen op duurdere woningen.

Overgangsrecht
Voorgesteld wordt om het nieuwe systeem in te voeren met een overgangstermijn van vijf jaar. Gedurende vijf jaar wordt de huurtoeslag berekend op grond van een combinatie van het oude en het nieuwe recht, maar dat is geen versimpeling. Het is voor burgers niet goed controleerbaar of ze krijgen waar ze recht op hebben.

Afschaffing servicekosten en standplaatsen
De mogelijkheid voor huurtoeslag voor de servicekosten wordt wel direct afgeschaft. Dit zal vooral kwetsbare ouderen en gehandicapten treffen. Zij huren veelal woningen in complexen met gezamenlijke ruimte, huismeester etc. Deze groep wordt dus direct getroffen door de maatregelen, terwijl ze geen keuze hebben om te verhuizen naar een ander woning.

Ook het per direct afschaffen van de huurtoeslag voor standplaatsen zal voor deze groep huurders een aderlating zijn. Het gaat immers om substantiële bedragen die nu in een keer niet meer meetellen voor de huurtoeslag.

Woonkostentoeslag
Aangezien de hervorming van de huurtoeslag grote gevolgen heeft voor het budget van mensen, is te verwachten dat vaker een beroep op woonkostentoeslag (bijzondere bijstand) gedaan moet worden. Deze vereenvoudiging brengt extra kosten, waaronder uitvoeringskosten, voor gemeenten met zich mee. Hier wordt het toch zeker niet eenvoudiger van.

De LOSR vindt het wetsvoorstel geen goed voorstel en doet een dringende oproep dit in te trekken.
De LOSR staat hier overigens niet alleen in. Via internetconsultatie hebben 270 organisaties en burgers verontrust gereageerd.

Meer informatie
- Brief LOSR internetconsultatie Hervorming van de huurtoeslag
- Internetconsultatie Hervorming van de huurtoeslag