Nieuwsbericht

Ouder Worden 2040 presenteert transformatieagenda

26 april 2022 | 1 minuut lezen

Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten we op de top van de vergrijzing. De veroudering van onze samenleving biedt kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken we straks? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen? Om deze vragen te beantwoorden, hebben publieke en private organisaties, kennis- en overheidsorganisaties en burgers de krachten gebundeld. Ook Sociaal Werk Nederland heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd. Gezamenlijk hebben we een transformatieagenda ontwikkeld voor een duurzame toekomst van ouder worden in Nederland.

Deze agenda heeft vijf overkoepelende thema’s:

  • Mee doen: Van oud zijn naar goed ouder worden;
  • Ertoe doen: Van betrokken werk naar waardevolle bijdrage;
  • Samen doen: Van eigen huis naar samen-wonen;
  • Vitaal doen: Van liever niet ziek naar meer vitale jaren;
  • Digitaal doen: Van individueel innoveren naar digitaal verbonden.

Bij elk thema wordt aangegeven waar we ons voor kunnen inzetten, wat daarvoor nodig is en welke acties dat behoeft. De presentatie van deze transformatieagenda Ouder Worden 2040 op 21 april jl. vormde de start van een maatschappelijke dialoog om alle vraagstukken rond leven in een ouder wordende samenleving te verkennen, de nodige stappen te zetten naar bewustwording en draagvlak in de samenleving, en gezamenlijk in actie komen. Zo zijn er regionale domeinoverstijgende 'Doe-coalities' geformeerd waarbij ook onze leden zijn betrokken. Zoals Salland United, Blauwe zorg (Maastricht) en De Sociale Maatschap, Beter Samen in Noord (Amsterdam).

Lees meer op de website van Ouder Worden 2040 en bekijk de publicatie hier.